Gazi Eğitim Enstitüsü, Ankara Yapı Usta Okulu

Gazi Egitim Enstitüsü Ankara Yapı Usta Okulu

  • Yapım Yılı : 1930
  • Yeri: Beşevler, Ankara
  • Tasarım: Ernst A. Egli

İnşaat Usta Okulu, yapı alanındaki gereksinimleri çağın koşullarına uygun olarak karşılayacak yapı ustaları yetiştirmek amacıyla 1931-1932 öğretim yılında açılmıştır. Okulda Türk ve Macar öğretmenler ile Almanca konuşulan ülkelerden gelen öğretmenler görev yapmıştır.

Okulda duvarcılık, marangozluk, sıvacılık ve taşçılıktan oluşan dört ana bölüm ile elektrik, sıhhi tesisat ve kalorifer bölümleri bulunmaktadır.

Yerleşim alanının eğimli olması nedeni ile üç kademe halinde batıya doğru yükselen avluyu doğu, batı ve güneyinde tek katlı; kuzeyinde ise iki katlı olan dört blok kuşatır. Doğuda en alt kademedeki blokta ahşap atölyeleri ile kuzeyinde, küçük bir avlusu da bulunan yönetim birimi ve derslikler bölümü yer alır. Avlunun batısında kâgir atölyeleri, güneyde ise sıhhi tesisat, kalorifer ve elektrik atölyeleri bulunmaktadır. 1960’larda inşa edilen kuzeydeki blokta ise kütüphane, yemekhane, spor salonu gibi büyük mekânlar bulunmaktadır.

Avluyu çevreleyen bütün blokların cepheleri yalın bir anlayışla düzenlenmiştir. Büroların ve derslikler bloğunun cephelerinde, yüzeyden taşkın çerçeveler içinde diziler halinde pencereler yer alır. Edelputz sıva ile kaplı olan bütün bloklar geniş olmayan saçaklı, kiremit kaplı kırma çatılarla örtülüdür. Yapıların büyük çoğunluğu betonarme iskelet sisteminde yapılmıştır. Güneydeki atölyelerde ahşap makaslar, batıdaki atölyelerde çelik kutu kirişler kullanılmıştır.

Goethe-Institut Ankara
2010