Sağlık Bakanığı

Sağlık Bakanlığı

Yapı, Türkiye'de uluslararası mimarlığın ilk temsilcisi ve dönemine göre Ankara'nın ilk modern görünüşlü mimarlık örneğidir. 4 Temmuz 1927 tarihli Hakimiyet-i Milliye gazetesinde bu yapı konusunda şu satırlar yer almıştır: "...Vekâlet binası cidden Ankara'nın en asrî binası olmuştur. Avrupa'nın en son yapılan, en modern binalarına benzemektedir. Aynı zamanda binanın Yenişehir'de yapılmış olmasının ayrıca bir kıymeti vardır. Ankara'mızın mimari davasında, Yenişehir ve Yenişehir'in amud-ı fıkarasını teşkil eden Gazi Caddesi üzerinde muazzam ve monumental binalar yapmayı prensip olarak kabul etmiştik. Sıhhiye Vekâleti bunu ilk evvel tahakkuk ettirmek suretiyle Yenişehir'in inkişafı davasına hizmet etmiş oldu."

Bodrum üzerine üç katlı olan bina 1930'ların kamu yapılarının çoğunun ortak özelliklerinden olan simetrik düzenlemeye sahiptir. Zemin katta sütunlu ve merdivenli anıtsal giriş, üst katlarda bakan odası ve toplantı salonları ile arka merdiveni içeren ve dışa taşma yapan bir orta kütle ile yan kanatlardan oluşmuştur. Bu yan kanatlarda mekânlar uçlardan aydınlanan geniş bir koridor boyunca karşılıklı dizilmişlerdir. Odaların girişleri ilginç bir biçimde pahlandırılarak rahat geçiş sağlanmıştır.

Yapıda anıtsal görünümü, simetri eksendeki katlar boyunca uzanan ayaklar vermektedir. Yapının dışarı çıkma yapan ikincil girişi arka cephedendir. Düz yalın pencereler girişin iki yanındaki bölmelerde boyuna, yan kanatlarda da enine uzayan şeritlerden oluşan çerçeveler içine alınmışlardır. Böylece yanlarda yatay, üç orta kütlede dikey etki elde edilmiştir. Cepheler özgün durumda gri renkte sıva ile kaplanmıştı. Ön cephede zemin katı üst düzeyine dek kaplayan Ankara taşı, yukarıda belirtildiği gibi girişin ayak ve çerçeve düzeninde de kullanılmıştır.

Goethe-Institut Ankara
2010