Eski Ticaret Bakanlığı

Eski Ticaret Bakanlığı

Yapı, kütlelerinin düzeniyle aynı caddeye bakan Bayındırlık Bakanlığı binasına benzerlik gösterir. Zemin üstünde dörder katlı, caddeye dik iki blok, ana girişin bulunduğu zemin üstünde tek katlı bir orta blok ve bunları birleştiren zemin ve ikişer katıyla yatay iki kütleden oluşmuştur. Mekânlar yan bloklarda koridorlar boyunca, ana girişin bulunduğu kütlede ise orta holün çevresine yerleştirilmiştir.

Orta blok gerek içte gerekse de dışta, diğer bloktakinden farklı malzeme kullanımı ile dikkat çekmektedir. Giriş holünün zemin ve duvarları, anıtsal merdivenler ve birinci karı üstten ışık alan holünün sütunları dahil tüm döşeme ve duvarları beyaz mermerle kaplanmıştır. Dışta, taraklanmış taş kaplama üzerinde taş sıraları izlenimi veren yatay derzler açılmıştır.

Betonarme iskeletli yapının diğer blokları dıştan serpme sıvalıdır. Taş, pencerelerin ve giriş kapılarının çerçevelerinde ve subasman kısmında kullanılmıştır. İç mekanlarda mermer kullanımı üstte sözü edilen kısımlar dışında görülmez. Kütlelerin üstü kiremit kaplı eğimli çatıyla örtülmüştür.

Goethe-Institut Ankara
2010