Milli Savunma Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı

“Kemalist Ankara” adlı yazısında J. H. Lambert, Ankara’da yükselen önemli kamu yapılarından söz ederken bu yapı için şunları söylüyor: “Portikli müstatil bir bahçeyi ihata eden, harici cephelerinde iki katlı masif bir subasman üstünde üst katlara ait hücrelerin girintileri bulunan vasi bir vadi. Bu kombinasyon bir Türk hususiyeti olup bir diğer örneğine ordu evinde rastlanmaktadır.”

Gerçekten, büyük bir dikdörtgen bir avlunun çevresinde, koridorlar boyunca dizilen mekanların oluşturduğu büyük ölçekli yapı; yüzey çıkmaları ile tekdüzelikten kurtulup hareket kazanmıştır. Bu çıkmalar ya iki katın üç dört penceresini içine alacak gibi ters T biçiminde ya da kuzey cephesinde görüldüğü gibi tek pencereli çıkmalar şeklindedir. Ön cephedeki üst iki kat çıkma yapmıştır. Simetrik olan yapının anıtsal girişinin yer aldığı orta kısım , dokuz akslı bir kat eklemesiyle yükseltilmiştir. Eş büyüklükteki pencereler cephelere eşit aralıklarla yerleştirilmişlerdir

Betonarme iskeletli yapının subasmanı rustik taş, giriş üstündeki çıkmalar düzgün kesme taşla kaplıdır. Yapının gerisi gri edelputz sıvalıdır. Üst örtüsü, düz çatı izlenimi veren geriye çekilmiş kiremitli kırma çatıdır.

Goethe-Institut Ankara
2010