Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

Vakit gazetesinde “Ankara’da Yeni Nafıa Binası Açılırken” başlıklı yazıda bu yapıdan şözle söz ediliyordu: “Yeni üslupta, aydınlık, tertemiz. Yenilik ve tazelik kokan bir saray: Nafıa”

Yapı; zemin üzerinde dört katlı, caddeye dik iki blokla bunları birleştiren zemin ve iki katıyla bir yatay blok ve ana girişin bulunduğu orta kütleden oluşmuştur. Öne çıkan orta bloktaki merdivenli ana girişten başka, yapıya yüksek bloklardan da girişler vardır. Orta girişten sonra, mermerle kaplı antreden, yine mermer bir merdivenle bakanlık makamına ve merasim salonuna çıkılır. Yüz yetmiş beş oda kütleler boyunca uzanan koridorlar etrafına dizilmişlerdir. Orta giriş kütlesi içi, iç içe geçmiş kübik formları ve ön cephesinin girinti ve çıkmalarıyla diğer kısımlara göre daha hareketli bir biçimlenmeye sahiptir. Tekdüze pencere yerleştirilişi bu yapının bloklarında da görülmektedir. Pencereler çıkıntılı taş çerçeveler içinde alınmıştır.

Yapının temelleri, Devlet Mahallesi'nin zeminini oluşturan kil tabakasına betonarme sömeller üzerinde oturtulmuştur. Bodrum taş, diğer katlar tuğladır. Kat döşemeleri ve çatı betonarmedir. Çatının üstü rüberoit ve kurşunla kaplıdır. Ana girişin bulunduğu orta akstaki çıkmanın ilk katı yatay derzleriyle taş kaplama, diğer yüzeyler sıvalıdır.

Goethe-Institut Ankara
2010