İçişleri Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

Yapı, Clemens Holzmeister’le birlikte İl Bayındırlık Başmühendisliğine verilmiş; inşaat, müteahhit-mühendis Abdurrahman Naci Bey tarafından taahhüt edilmiştir. İnşaatı sürdüren mühendis Galip Bey'dir.

Yapıda, İç İşleri Bakanlığı yanı sıra, Jamdarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü yer almaktadır.

Bodrum üzerinde beşer katlı iki yatay blok ve U biçimi yapan üç katlı kütlelerin bu bloklarla dik olarak birleşmesinden oluşan yapıda, mekanlar uzun koridorlar boyunca dizilmişlerdir. U’yu oluşturan bloklar, ana cadde üzerinde iç yöndeki revaklarla avluya bağlanmışlardır. Simetrik aksında avluya doğru çıkan tek katlı bir uzantı vardır. Merdivenli giriş, ayaklar üzerinde yükseltilen bu uzantı içindedir. U’nun uzun kütlesinin ortasındaki onbeş çıkmalı aksı ayaklar tarafından taşınır. Bu ayakların oluşturduğu revak yoluyla yapının büyük tören alanına bağlantısı sağlanmıştır. Bloklarda eş büyüklükteki pencereler tekdüze bir biçimde geri serpme sıvalı cephelere yerleştirilmiştir. Bu sıralama yapıya biteviyelik vermektedir. Girinti ve çıkmalarıyla daha hareketli bir cephe düzenlemesinin görüldüğü avlu içindeki uzantının yüzeyi ise taşla kaplıdır. Taşlar yatay etki verecek biçimde paralel sıralar oluşturmaktadır.

Yapısal sistemin betonarme iskelet olduğu binada bordürlerle biten kütleler, kiremit kaplı gizli eğimli çatı ile örtülmüşlerdir.

Goethe-Institut Ankara
2010