Eine Demonstration mit vielen Menschen ist zu sehen. Im Vordergrund sieht man eine Regenbogenfahne. © Goethe-Institut

รัฐธรรมนูญเยอรมันมีชื่อว่ากฎหมายเบื้องต้น (Grundgesetz) กฎหมายเบื้องต้นประกอบด้วยกฎข้อปฏิบัติทางการเมืองและทางกฎหมายที่สำคัญที่สุดของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เช่น หลักการที่ว่าประเทศเยอรมนีเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย ซึ่งหมายความว่าประชาชนทุกคนสามารถมีส่วนร่วมทางการเมือง เช่น ในสมาคม องค์กรริ
เริ่ม สหภาพแรงงาน หรือพรรคการเมือง

แต่ละพรรคการเมืองมีนโยบายและเป้าหมายต่างกันออกไป พรรคการเมืองที่ใหญ่ที่สุดชื่อ SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschland), CDU (Christlich Demokratische Union), Bündnis 90/Die Grünen, FDP (Freie Demokratische Partei), AfD (Alternative für Deutschland) และ Die Linke นอกจากนั้นยังมีพรรคเล็ก ๆ อื่น ๆ อีก 

Eine Demonstrationen zum Klima ist zu sehen. Viele Plakate werden in die Luft gehalten. © Goethe-Institut
กฎหมายเบื้องต้นระบุถึงสิทธิและหน้าที่ของประชาชนในประเทศเยอรมนีด้วย หน้าที่ที่สำคัญคือการเข้าโรงเรียน: เด็กและผู้เยาว์ในประเทศเยอรมนีจะต้องไปโรงเรียน หน้าที่ที่จะต้องชำระภาษี: ใครก็ตามที่ทำงานได้เงิน จะต้องเสียภาษี และหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย: ทุกคนจะต้องทำตามกฎหมาย 

และสิทธิต่อไปนี้คือสิทธิที่สำคัญที่สุด:

เกียรติแห่งมนุษยชาติ: ทุกคนจะต้องเคารพและให้เกียรติกันและกัน 

ความเท่าเทียมกัน: ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน เช่น ผู้หญิงและผู้ชายมีสิทธิเท่าเทียมกัน 

ความเท่าเทียมในการรับผลทางกฎหมาย: กฎหมายมีผลต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 

สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ: ทุกคนมีสิทธิที่จะพูดในสิ่งที่ตนคิด เสรีภาพในการชุมนุม: ทุกคนมีสิทธิตั้งกลุ่มชุมนุมกัน

ความมีอิสระ: ทุกคนมีสิทธิที่จะใช้ชีวิตและอยู่อาศัย ณ ที่ใดก็ได้ที่ตนต้องการ 

สิทธิในการประกอบอาชีพ: ทุกคนมีสิทธิเลือกอาชีพของตน 

สิทธิอื่น ๆ ได้แก่ การคุ้มครองสถาบันการแต่งงานและครอบครัว สิทธิในการเลือกตั้ง และเสรีภาพในการนับถือศาสนา

สิทธิในการเลือกตั้ง ระบุว่าประชาชนทุกคนในประเทศเยอรมนีมีสิทธิเลือกตั้ง และมีสิทธิได้รับเลือกเช่นกัน การเลือกตั้งจะต้องมิดชิด เปิดสำหรับทุกคน และเป็นอิสระไร้อำนาจบังคับ ทั้งนี้ได้แก่การเลือกตั้งสมาชิกสหภาพยุโรป การเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาของประเทศ การเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาของรัฐ และการเลือกตั้งสภาเทศบาล สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสหภาพยุโรปและการเลือกตั้งสภาเทศบาล พลเมืองของ EU ทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศเยอรมนีจะมีสิทธิเลือก ปกติแล้วจะมีสิทธิตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป สำหรับบางรัฐ พลเมืองที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไปก็มีสิทธิเข้าร่วมการเลือกตั้งสภาเทศบาลแล้ว ส่วนการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาประจำรัฐและการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาของประเทศ พลเมืองเยอรมันที่มีอายุอย่างน้อย 18 ปีเท่านั้นที่จะมีสิทธิเลือกตั้ง หลายแห่งมีสภาบูรณะและสมาชิกสภาบูรณะ ซึ่งมักจะได้รับเลือกจากกลุ่มผู้อพยพย้ายถิ่น สมาชิกสภาบูรณะปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองของผู้อพยพย้ายถิ่น จะคอยให้ความช่วยเหลือหากมีคำถามหรือปัญหาใด ๆ เกิดขึ้น หน้าที่นี้เกิดขึ้นจากความต้องการที่จะให้ผู้อพยพย้ายถิ่นและคนเยอรมันอยู่ร่วมกันได้ดียิ่งขึ้น

Das Innere einer christlichen Kirche ist zu sehen. © Goethe-Institut
   
สรีภาพในการนับถือศาสนา ระบุว่า ทุกคนสามารถเลือกนับถือศาสนาและปฏิบัติตามหลักคำสอนได้ตามที่ต้องการ ประมาณหนึ่งในสามของพลเมืองในประเทศเยอรมนีไม่นับถือศาสนาใด ๆ ชาวเยอรมันส่วนมากนับถือศาสนาคริสต์ นิกายคาทอลิกหรือโปรแตสแตนท์ วันหยุดของศาสนาคริสต์ เช่น วันคริสต์มาส วันอีสเตอร์ถือเป็นวันหยุดราชการ ซึ่งแปลว่าคนส่วนใหญ่ไม่ต้องทำงานในวันดังกล่าว อย่างไรก็ตาม มีชาวมุสลิมและผู้ที่นับถือศาสนาอื่นจำนวนมากในประเทศเยอรมนี ที่โรงเรียนมีสอนวิชาศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนท์และคาทอลิก บางโรงเรียนก็มีสอนวิชาศาสนาคริสต์นิกายออร์ทอดอกซ์ ศาสนายิว และศาสนาอิสลาม ผู้ปกครองสามารถตัดสินใจได้ว่าจะให้ลูกลงเรียนวิชาศาสนาหรือไม่ และตัดสินใจด้วยว่าจะลงเรียนวิชาของศาสนาใด

Menschen sitzen vor einem Cafe in der Sonne. Ein Mann in einem Rollstuhl ist zu sehen. © Goethe-Institut

Video International Sign

คำถามที่พบบ่อย

มีคำถามเพิ่มเติมใช่ไหม? คุณสามารถถามผ่านแบบฟอร์มติดต่อได้ เราจะส่งคำถามของคุณไปให้ผู้ให้คำปรึกษาของ หน่วยบริการผู้อพยพที่เป็นเยาวชนโดยไม่เปิดเผยชื่อคุณ 

zum Kontaktformular