Ansicht auf ein leeres Büro mit zwei gegenüberstehenden Schreibtischen © Goethe-Institut

เพื่อนร่วมงาน

ช่วงสองสามวันแรกที่ที่ทำงาน คุณจะได้ทำความรู้จักกับเพื่อนร่วมงานของคุณ หลังจากที่ผ่านไปสองสามวัน คุณสามารถใช้สรรพนาม "du" (เธอ, นาย) กับเพื่อนร่วมงานได้ แต่กับผู้บังคับบัญชาหรือเจ้านาย คุณต้องใช้สรรพนาม "Sie" (คุณ) เกือบเสมอไป ทั้งนี้จะแตกต่างไปตามนโยบายของบริษัท 

ข้อกำหนดคุ้มครองลูกจ้าง (Arbeitnehmerschutz)

ในประเทศเยอรมนีเรามีข้อกำหนดคุ้มครองลูกจ้าง บริษัทว่าจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพของลูกจ้าง ตัวอย่างเช่น ในแง่ของเครื่องแบบพนักงานเฉพาะด้าน เวลาพักอย่างสม่ำเสมอ และชั่วโมงการทำงาน ในบริษัทใหญ่ ๆ ยังมีตัวแทนกลุ่มผู้รับจ้างหรือที่เรียกว่าสภาคนงาน (Betriebsrat) หากคุณมีปัญหาใด ๆ คุณสามารถพูดคุยได้กับสภาคนงาน และสภาคนงานจะพูดคุยกับผู้บังคับบัญชาของคุณต่อไป

Eine Kellnerin hat ein Tablett mit Gläsern in der Hand, im Hintergrund sind sitzende Personen zu sehen. © Goethe-Institut

ชั่วโมงการทำงานและการลาพัก

ชั่วโมงการทำงานจะแตกต่างกันไปขึ้นกับอาชีพของคุณ เช่น หากคุณเป็นพยาบาลในโรงพยาบาล คุณจะต้องทำงานเป็นกะ บางครั้งตอนเช้า บางครั้งตอนเย็น หรือตอนกลางคืน ในสำนักงานปกติแล้วคุณจะมีชั่วโมงการทำงานที่เป็นระบบ คือจะเริ่มงานตอนเช้าและเลิกงานหลังจากผ่านไป 8 - 9 ชั่วโมง บ่อยครั้งคุณอาจมีเวลาทำงานแบบ Gleitzeit ซึ่งแปลว่าคุณมีชั่วโมงการทำงานที่ยืดหยุ่นได้ เช่น คุณอาจเริ่มงานตอนเช้าเวลา 8 หรือ 9 นาฬิกา และกลับบ้านในตอนเย็นเร็วขึ้นหรือช้าลง ในสถานที่ทำงานทุกแห่ง คุณสามารถพักได้อย่างน้อยหนึ่งครั้ง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการพักเที่ยงประมาณ 30 หรือ 60 นาที ปกติแล้วเราทำงานกัน 38 – 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

ลูกจ้างทุกคนมีจำนวนวันหยุดลาพักต่อปีต่างกัน คุณต้องลงทะเบียนขอลาพักล่วงหน้าและผู้บังคับบัญชาจะต้องอนุมัติ ส่วนใหญ่คุณมักจะลาพัก ได้ตามที่ต้องการ แต่บางครั้งคุณอาจไม่ได้รับอนุมัติให้ลาพัก เพราะในขณะนั้นมีงานในบริษัทมาก หรือบางครั้งคุณอาจต้องลาพัก เพราะทั้งบริษัทลาพักกัน ในช่วงลาพัก คุณจะได้รับเงินเดือน/ค่าจ้างตามปกติต่อไป หากคุณเจ็บป่วย คุณต้องแจ้งผู้ว่าจ้างให้ทราบทันทีและไปพบแพทย์ แพทย์จะเขียนใบรับรองให้สำหรับผู้ว่าจ้าง และคุณต้องยื่นใบรับรองให้กับทางบริษัทโดยเร็วที่สุด ผู้ว่าจ้างมักจะขอใบรับรองจากแพทย์ หลังจากที่คุณเจ็บป่วยไปแล้วสามวัน (ดูที่หัวข้อ "สุขภาพ")

เครื่องแบบพนักงาน

สำหรับอาชีพบางอาชีพ คุณต้องสวมเครื่องแบบพนักงาน เช่น บริเวณที่มีการก่อสร้าง เพื่อป้องกันอันตราย หรืออาจต้องสวมเครื่องแบบ เช่น งานที่สนามบิน หรือคุณอาจต้องสวมเสื้อยืดที่มีโลโก้ของบริษัท เพื่อให้ลูกค้าทราบว่าคุณเป็นพนักงานของบริษัท  

Mehrere Köche arbeiten in einer Restaurantküche. Sie tragen Kopftücher und Kochjacken. © Goethe-Institut

การยกเลิกสัญญาว่าจ้าง

หากคุณไม่สามารถหรือไม่ต้องการทำงานกับบริษัทของคุณอีกต่อไป คุณต้องยกเลิกสัญญาว่าจ้าง การยกเลิกสัญญาว่าจ้าง จะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรเสมอ และมี การแจ้งยกเลิกสัญญาล่วงหน้า ปกติแล้วจะต้องแจ้งยกเลิกสัญญาล่วงหน้า 3 เดือน 

Eine Frau sitzt an einem Tisch in ihrer Wohnung und telefoniert. Auf dem Tisch liegen Papiere und ein Laptop. © Goethe-Institut

Video International Sign

คำถามที่พบบ่อย

มีคำถามเพิ่มเติมใช่ไหม? คุณสามารถถามผ่านแบบฟอร์มติดต่อได้ เราจะส่งคำถามของคุณไปให้ผู้ให้คำปรึกษาของ หน่วยบริการผู้อพยพที่เป็นเยาวชนโดยไม่เปิดเผยชื่อคุณ 

zum Kontaktformular