Lapsevanemad

Ehkki vahel avaldavad nii lapsevanemad kui ka õpetajad ikka veel kartust, et liiga varajane võõrkeeleõpe käib lastele üle jõu, näeb enamik vanemaid varajases võõrkeeleõppes oma lastele head võimalust. Nad on enamasti teadlikud sellest, et varajane algus pakub lastele teaduslikult tõestatud eeliseid ühe või mitme võõrkeele kiiremaks ja kergemaks õppimiseks.edasi ...
Soovitused:

Vanemad peaksid:
  • saama adressaadile kohast infot varajase võõrkeeleõppe eesmärkide ja sisu ning õpipsühholoogiliste eelduste kohta. Vanemaid tuleb regulaarselt teavitada oma lapse arengust ja edusammudest. Ainult nõnda võivad nad õpiprotsessi mõista, selles osaleda ja seda toetada.
  • väljendama selgelt oma huvi lapse varajaste võõrkeeleõpingute vastu, esitades küsimusi, julgustades, kiites edusamme ning vesteldes sellest lapsega. Üleskutsed õpitu ettekandmiseks või ettenäitamiseks peaksid olema kantud ehtsast huvist, mitte omama kontrollifunktsiooni.
  • üritama oma lapsi õpiprotsessi käigus parandustega mitte mõjutada. Vigade parandus peaks olema õpetajate eesõigus. Parandusi võib teha ainult väga kindlal eesmärgil ja väga tagasihoidlikult, et last mitte segadusse ajada ning jutulõnga mitte katkestada.
  • koostööpakkumisi (lastevanemate koosolekud, infoüritused, koolipeod jne) võimaluse korral ära kasutama ning otsima ka ise koostööd õpetajatega, kusjuures mõlemad pooled peavad näitama austust üksteise ülesannete ja vastutusala suhtes.

Varajane võõrkeeleõpe

Materjalid ja nõuanded õpetajatele