A szülők

Még ha a szülők, de a tanárok között is olykor felmerül a félelem, hogy a korai idegennyelv-tanítás megoldhatatlan feladat elé állítaná a gyerekeket, többségük a korai idegennyelv-tanulásban ma már a lehetőséget látja. Messzemenően tájékozottak abban a tekintetben, hogy az idegennyelv-tanulás korai megkezdése a gyermek számára bizonyíthatóan előnyökkel jár, hogy a gyermek egy vagy több további nyelvet gyorsabban és kevesebb fáradsággal sajátíthat el. tovább ...
Ajánlások:

A szülők
  • a célcsoportnak megfelelően kapjanak tájékoztatást a korai idegennyelv-tanulás céljairól és tartalmairól, de tanulás-lélektani feltételeiről is. Rendszeresen tájékoztatni kell őket gyermekük fejlődéséről és haladásáról, mert a tanulás folyamatát csak így érthetik meg, mert csak ekkor követhetik figyelemmel és csak ekkor támogathatják.
  • beszélgetések során érdeklődéssel, bátorítással, a sikerek elismerésével világosan juttassák kifejezésre, hogy érdekli őket gyermekük idegennyelv-tanulása. A tanultak bemutatása vagy a róluk való beszámoló iránti érdeklődés legyen valódi, soha ne ellenőrzés céljából kerüljön rá sor.
  • ne kíséreljék meg, hogy javítással beleavatkozzanak a tanulási folyamatba. A hibák javítása maradjon a nyelvmester, illetve a tanár feladata, akik csak nagyon célzottan és óvatosan javítsanak, nehogy elbizonytalanítsák a gyermeket és megzavarják a beszéd folyamatát.
  • fogadják el a felkínált együttműködést (szülői értekezlet, tájékoztatók, iskolai ünnepségek stb.), ill. maguk is keressék az együttműködést a tanárokkal, ahol természetesen mindkét félnek tiszteletben kell tartania a másik feladatait és illetékességét.

Korai idegennyelv-tanulás

Tanári segédletek, ötletek, javaslatok