Бърз достъп:

Отиди директно в съдържанието (Alt 1) Отиди директно в навигация на първо ниво (Alt 2)

BibToGo
Декларация за защита на данните

1. Юрисдикция

Отговорник в смисъла на ОРЗД (по-долу „ние“):
Гьоте-институт
Оскар-фон-Милер-Ринг 18
80333 Мюнхен
Телефон: +49 89 15921-0
E-Mail: info@goethe.de

Координати на отговорниците за защита на данните: Die Datenschutzbeauftragte, Goethe-Institut e.V., Oskar-von-Miller-Ring 18, 80333 Munich, E-Mail: datenschutz@goethe.de

2. Потребителски профил

За да бъде използвано приложението, са необходими регистрация и създаване на профил в „Goethe.de“. За да Ви регистрираме, ние обработваме данните от Вашата регистрация (имейл адрес и парола), с които имате достъп до персонализирани предложения на Гьоте-институт, до получени съгласия, както и до Вашата страна и езика, който предпочитате.

2.1 Данни за Вас и за създаваните от Вас съдържания
Като задължителни данни, които се използват за създаването на профил в Goethe.de, се разглеждат само онези данни, които са ни необходими задължително, за да осъществим нашите предложения или всякакви договорни отношения с Вас.

Ние събираме и обработваме посочените от Вас данни в рамките на изпълнението на настоящия договор за ползване съгласно чл. 6, параграф 1, буква б от ОРЗД
 • за да проверим Вашата кандидатура за създаване на профил в Goethe.de
 • за да предоставяме безплатните услуги, в които участвате (блогове, форуми, функция за коментар, самопредставяне, общности, чатове и др.)
 • за да изпълняваме задълженията си, произтичащи от договори с Вас, по-специално за използване на платените функции на приложението.
Вие можете да предоставяте доброволно други лични данни, както и да създавате  съдържания (т.нар. user generated content), като например Ваша снимка, текстове под формата на коментари в блог или форуми, текстове към дискусии и др. Какви конкретни данни се събират, кои от тях са задължителни и кои доброволни, може да се види в съответните формуляри за заявление. Ние обработваме доброволно подадените данни, за да защитим приоритетните общи интереси в многостранния обмен в рамките на нашата платформа съгласно чл. 6, параграф 1, буква е от ОРЗД.

2.2 Персонализиран маркетинг
Ние използваме посочените във Вашия потребителски профил данни за  маркетингови цели и за персонално насочено към Вас оформление на нашия уебсайт и интернет предложения, напр. персонална начална страница и област на профила, където представяме подходящи за Вас предложения. Това служи за запазване на нашите приоритетни легитимни интереси за оптимална пазарна реализация на предложенията ни съгласно чл. 6, параграф 1, точка 1, буква е от ОРЗД.

2.3 Рекламни съобщения
Ние си запазваме правото да използваме Вашето име, презиме и пощенски адрес за собствени рекламни цели, например за изпращане на интересни предложения и информация за нашите продукти по пощата. Това служи за запазване на нашите приоритетни легитимни интереси за рекламиране пред нашите клиенти съгласно чл. 6, параграф 1, буква е от ОРЗД. Вие можете да оспорите по всяко време запазването и използването на Вашите данни за тези цели чрез съобщение на recht@goethe.de.

2.4 Публикуване на данните
Ако сте съгласен Вашите данни да се използват съгласно чл. 6, параграф 1, точка 1, буква a от ОРДЗ за изготвяне на потребителски профил, други потребители могат да видят посочените от Вас данни, като напр. Вашето име, респ. потребителско име, Вашите вписвания, вкл. дата и час на създаване на профила, Вашето членство в групи, Вашите приятели, учебни списъци, файлове, Вашия онлайн статус, Вашите оценки, срока на Вашето членство, Вашия пол и Вашите съобщения в книгата за гости.

2.5 Обединяване на данните
Ако вече сте предоставяли лични данни за друга услуга на Гьоте-институт и сте дали съгласието си съгласно чл. 6, параграф 1,  буква a от ОРЗД, ние ще обединим  предоставените от Вас данни с Вашите данни в приложението. Същото важи в обратната посока: ако в бъдеще искате да използвате други услуги на интернет предложенията или приложенията на Гьоте-институт, ние искаме да предоставим за целите на тези услуги Вашите данни по вътрешен път през централната ни банка с клиентски данни, за да можете да използвате удобно и тези услуги, без отново да въвеждате Вашите данни.

2.6 Изтриване
Ако не потвърдите регистрацията си в рамките на 7 дни, Вашият профил в Goethe.de заедно с Вашите данни, посочени при регистрацията, ще бъдат изтрити. Ако потвърдите регистрацията си, ще бъде създаден потребителски профил в съответствие с настоящите разяснения. Изтриването на Вашия профил в Goethe.de и на оставените в него Ваши данни е възможно по всяко време или чрез съобщение на посочената по-долу възможност за контакт, или през предвидената за целта функция в потребителския профил.

3. Използване на приложението

3.1 Данни и настройки 
В приложението можете да въведете номера на потребителската си карта за Библиотеката. Освен това можете да правите следните индивидуални настройки: език, избор на Гьоте-институти, да не се показват рекламни съобщения, използване на камерата като скенер за QR кодове.

Ние събираме и обработваме тези данни в рамките на изпълнението на договора съгласно чл. 6, параграф 1, буква б от ОРЗД, за да предоставим функциите на приложението.

3.2 Данни при използване
При използване на приложението се генерират следните данни: последна активност, потребителско име в Goethe.de
Ние събираме и обработваме тези данни в рамките на изпълнението на договора съгласно чл. 6, параграф 1, буква б от ОРЗД, за да предоставим функциите на приложението.

4. Защита на данните

Ние защитаваме нашите системи чрез технически и организационни мерки срещу загуба, унищожаване, атака, промяна или разпространие на Вашите данни от неупълномощени лица, като например данни при създаването на потребителски профил в Goethe.de или при последващо логване, като използваме SSL-заключване.

5. Вашите права и информация за контакт

Като субект на данни Вие имате следните права:
 • съгласно чл. 15 от ОРЗД имате право да изискате в посочения в Регламента обхват информация за обработваните от нас Ваши лични данни;
 • съгласно чл. 16 от ОРЗД имате право незабавно да изискате да бъдете уведомени при неправилно или непълно въвеждане на запаметени при нас Ваши лични данни;
 • съгласно чл. 17 от ОРЗД имате право да изискате изтриване на запаметени от нас Ваши лични данни, ако не се налага по-нататъшната им обработка;
  • да упражните правото си на свободно изразяване и информация
  • да изпълните законово задължение
  • на основание на обществен интерес или
  • за предявяване на искове, упражняване на права или защитаване на законови претенции
 • съгласно чл. 18 от ОРЗД имате право да изисквате ограничаване на обработката на Вашите лични данни, ако 
  • оспорвате верността на Вашите данни;
  • обработването им е неправомерно, но отказвате изтриването им;
  • данните не са ни необходими повече, но Вие се нуждаете от тях за предявяване на искове, упражняване или защитаване на законови претенции или
  • съгласно чл. 21 от ОРЗД сте подали възражение срещу обработването на данните;
 • съгласно чл. 20 от ОРЗД имате право да получите Вашите лични данни, които сте ни предоставили, в структуриран, достъпен и машино четим формат или да изискате прехвърлянето им към трети лица;
 • съгласно чл. 77 от ОРЗД имате право на оплакване пред контролен орган. Принципно за тази цел можете да се обърнете към контролен орган по местоживеене или месторабота или към централата на нашата организация.
При въпроси във връзка със събирането, обработването или използването на Ваши лични данни, за информация, уведомяване, ограничаване на обработката или изтриване на Ваши данни, както и при отмяна на дадени съгласия или възражение срещу конкретна употреба на данните, както и по отношение на правото на преносимост на данните, моля, обърнете се към нашите служители, отговарящи за защита на данните (вж. точка 1).

6. Право на възражение

Доколкото, както е обяснено по-горе, ние обработваме лични данни с цел да запазим легитимния приоритет на нашите интереси при претеглянето на интереси, Вие можете да оспорите обработването им с ефект в бъдеще. Ако обработването е за целите на директния маркетинг, Вие можете да упражните това право по всяко време, както е описано по-горе. Ако обработването е за други цели, имате право на възражение само при наличието на причини, които се дължат на Вашата конкретна ситуация.

След като упражните правото си на възражение, Вашите лични данни няма да бъдат използвани в бъдеще за тези цели, освен ако ние не докажем неотложни, оспорващи защитата на данните причини, които са над Вашите интереси, права и свободи, или ако обработването служи за предявяване на искове, упражняване или защитаване на законови претенции.

Това не важи в случите, когато обработването на данните е за целите на директния маркетинг. В този случай няма да обработваме в бъдеще Вашите лични данни за тази цел.

February 2020
Goethe-Institut e.V.