Brzi pristup:

Idi direktno na sadržaj ( Alt+1) Idi direktno na prvi stupanj navigacije (Alt 2)

BibToGo
Izjava o zaštiti podataka

1. Nadležnost

Odgovorni u smislu OUZP-a (u nastavku teksta: mi):
Goethe-Institut e.V.
Oskar-von-Miller-Ring 18
80333 München
Telefon: +49 89 15921-0
E-adresa: info@goethe.de

Podaci za kontakt Službenika za zaštitu podataka:
Službenica za zaštitu podataka
Goethe-Institut e.V.
Oskar-von-Miller-Ring 18
80333 München 
E-adresa: datenschutz@goethe.de

2. Korisnički račun

Za korištenje aplikacije potrebna je registracija i aktivacija korisničkog računa na Mein Goethe.de. U svrhu registracije obrađujemo Vaše podatke za prijavu (e-adresa i lozinka) kojima stječete pristup personaliziranim ponudama Goethe-Instituta, podatke o privolama koje ste nam dodijelili, te podatke o Vašoj zemlji i željenom jeziku.

2.1 Osobni podaci i sadržaji koje ste kreirali
Obavezni podaci u okviru uspostavljanja korisničkog računa na Mein Goethe.de su samo podaci koji su nužno potrebni za provođenje naše ponude ili eventualnog postojećeg ugovornog odnosa s Vama.

Podatke koje ste nam ustupili u okviru izvršenja ovog ugovora o korištenju prikupljamo i obrađujemo sukladno članku 6., stavku 1., točke b OUZP-a
 • kako bismo provjerili Vaš zahtjev za aktivacijom korisničkog računa na Mein Goethe.de
 • za pružanje besplatnih usluga kojima se možete koristiti (blogovi, forumi, funkcija komentiranja, prezentacija vlastite osobe, zajednice, chatovi itd.)
 • kako bismo ispunili naše ugovorne obveze prema Vama, osobito o korištenju funkcija aplikacije koje se naplaćuju.
Dobrovoljno možete dodati osobne podatke i postavljati sadržaje (tzv. user generated content) poput svoje fotografije, tekstova u obliku bloga ili priloga u forumu, u okviru rasprava itd. Koji se pojedinačni podaci prikupljaju te koji su podaci obvezni, a koji dobrovoljni, vidljivo je iz odgovarajućih obrazaca za unos. Dobrovoljno ustupljene podatke obrađujemo kako bismo čuvali prevladavajuće zajedničke interese u raznolikoj razmjeni u okviru naše platforme, a  sukladno članku 6. stavku 1. točke f OUZP-a.

2.2 Personalizirani marketing
Podatke koje ste naveli u svojem korisničkom računu osim toga upotrebljavamo u marketinške svrhe za oblikovanje naše mrežne stranice i naših mrežnih ponuda prema Vama osobno, npr. osobna početna stranica i područje profila u kojem nudimo odgovarajuće sadržaje. To služi čuvanju naših prevladavajućih legitimnih interesa u optimalnom marketingu naše ponude sukladno članku 6., stavku 1., rečenice 1., točke f OUZP-a.

2.3 Promidžba poštom
Zadržavamo pravo korištenja Vašeg imena i prezimena te poštanske adrese u vlastite promidžbene svrhe, npr. za slanje zanimljivih ponuda i informacija o našim proizvodima poštom. To, u okviru procjene interesa, služi čuvanju naših prevladavajućih legitimnih interesa u promidžbenom obraćanju našim klijentima sukladno članku 6., stavku 1., točke f OUZP-a. Pohranjivanju i korištenju Vaših podataka u takve svrhe u svakom trenutku možete prigovoriti porukom na recht@goethe.de.

2.4 Objavljivanje podataka
Ako sukladno članku 6. stavku 1. rečenici 1. točki a OUZP-a pristanete na obradu Vaših podataka za uspostavljanje korisničkog računa, drugi će korisnici vidjeti podatke koje ste ustupili tijekom uporabe korisničkog računa na Mein Goethe.de, npr. Vaše ime odnosno korisničko ime, Vaše priloge uklj. datum i vrijeme uspostavljanja računa, Vaša članstva u grupama, Vaše prijatelje, Vaše popise učenja, Vaše datoteke, Vaš mrežni status, Vaše ocjene, trajanje Vašeg članstva, Vaš spol i Vaše unose u knjigu gostiju.

2.5 Spajanje podataka
Ako ste u prošlosti već ustupili osobne podatke drugoj usluzi Goethe-Instituta i ako sukladno članku 6. stavku 1. rečenici 1. točki a OUZP-a na to pristajete ranije, ustupljene podatke ćemo spojiti s Vašim podacima u aplikaciji. Isto vrijedi i obratno: ako ćete se u budućnosti htjeti koristiti drugim uslugama mrežne ponude ili aplikacija Goethe-Instituta, interno želimo takvim servisima ustupiti Vaše podatke s pomoću naše središnje baze klijenata kako biste se nesmetano mogli koristiti i takvim novim uslugama.

2.6 Brisanje
Ako ne potvrdite svoju registraciju u idućih 7 dana, Vaš korisnički račun na Mein Goethe.de će se izbrisati, uključujući sve podatke koje ste naveli prilikom registracije. Ako potvrdite registraciju, aktivirat će se korisinički račun u skladu s predmetnim obrazloženjima. Brisanje Vašeg korisničkog računa na Mein Goethe.de i svih u njemu navedenih podataka moguće je u bilo kojem trenutku porukom na dolje navedene podatke za kontakt ili putem za to predviđene funkcije u korisničkom računu.

3. Korištenje aplikacije

3.1 Podaci i postavke koje ste naveli    
U aplikaciju možete unijeti broj svoje članske iskaznice. Nadalje, možete postaviti i sljedeće osobne postavke: jezik, odabir Goethe-Instituta, neprikazivanje pop-up poruka, upotreba kamere za čitanje QR kodova.

Takve podatke prikupljamo i obrađujemo u okviru izvršavanja ugovora sukladno članku 6. stavku 1. točke b OUZP-a kako bismo Vam na raspolaganje stavili funkcije aplikacije.

3.2 Podaci o korištenju
Prilikom korištenja aplikacije nastaju sljedeći podaci: posljednja aktivnost, korisničko ime na Mein Goethe.de

Takve podatke prikupljamo i obrađujemo u okviru izvršavanja ugovora sukladno članku 6. stavku 1. točke b OUZP-a kako bismo Vam na raspolaganje stavili funkcije aplikacije.

4. Sigurnost podataka

Sustave osiguravamo protiv gubitka, uništenja, pristupa, promjene ili širenja Vaših podataka uzrokovanih djelovanjem neovlaštenih osoba tehničkim i organizacijskim mjerama, kao što je SSL enkripcija prilikom uspostave korisničkog računa na Mein Goethe.de ili kasnije prijave.

5. Ihre Rechte und Kontaktmöglichkeit

Kao subjekt koji daje podatke imate sljedeća prava:
 • sukladno članku 15. OUZP-a i ondje navedenom opsegu, pravo na informaciju o tome koje smo Vaše osobne podatke obradili;
 • sukladno članku 16. OUZP-a, pravo na ispravak netočnih ili dopunu nepotpunih kod nas pohranjenih osobnih podataka o Vama bez odgode;
 • sukladno članku 17. OUZP-a pravo na brisanje kod nas pohranjenih osobnih podataka o Vama ako nije potrebna njihova daljnja obrada;
  • radi ostvarivanje prava na slobodno izražavanje mišljenja i informiranja;
  • radi ispunjavanje zakonskih obveza;
  • radi javnog interesa ili
  • radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva
 • sukladno članku 18. OUZP-a, pravo na ograničenje obrade Vaših osobnih podataka, ako
  • osporavate njihovu točnost;
  • je obrada nezakonita, a protivite se njihovom brisanju;
  • nama takvi podaci više ne trebaju, ali su Vama neophodni radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva ili
  • ste sukladno članku 21. OUZP-a uložili prigovor na obradu;
 • sukladno članku 20. OUZP-a pravo na zaprimanje Vaših osobnih podataka, koje ste nam stavili na raspolaganje, u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu ili pravo na prijenos podataka drugom voditelju obrade;
 • sukladno članku 77. OUZP-a, pravo na pritužbu nadzornom tijelu.  U pravilu se za to možete obratiti nadzornom tijelu Vašeg uobičajenog boravišta ili mjesta rada ili našeg sjedišta.
Ako imate pitanja u vezi s prikupljanjem, obradom ili korištenjem Vaših osobnih podataka u slučaju informiranja, ispravka, ograničenja obrade ili brisanja podataka kao i opoziva po potrebi danih privola ili u slučaju prigovora na određeno korištenje podataka te pitanja u vezi s pravom na prenosivost podataka, molimo Vas da se obratite našem službeniku za zaštitu podataka (vidi točka 1).

6. Pravo na prigovor

Ako za očuvanje naših u okviru procjene prevladavajućih legitimnih interesa obrađujemo osobne podatke, kako je gore obrazloženo, na takvu obradu možete uložiti prigovor s budućim učinkom. Ako se osobni podaci obrađuju u svrhu izravnog marketinga, pravo na prigovor možete ostvariti u svakom trenutku kako je gore opisano. Ako se osobni podaci obrađuju u druge svrhe, pravo na prigovor imate ako postoje razlozi koji proizlaze iz Vaše posebne situacije.

Nakon ostvarivanja prava na prigovor Vaši se osobni podaci u takve svrhe neće dalje obrađivati, osim ako mi možemo dokazati da za to postoje uvjerljivi legitimni razlozi koji nadilaze Vaše interese, prava i slobode, ili ako obrada služi postavljanju, ostvarivanju ili obrani pravnih zahtjeva.

To ne vrijedi ako se podaci obrađuju u svrhu izravnog marketinga. U tom slučaju Vaši osobni podaci više se neće obrađivati u tu svrhu.

Veljača 2020
Goethe-Institut e.V.
Top