Rychlý přístup:

Přeskočit přímo k obsahu (Alt 1) Přeskočit přímo k hlavní navigaci (Alt 2)

BibToGo
Zásady ochrany osobních údajů

1. Příslušnost

Odpovědný subjekt ve smyslu GDPR (dále jen "my"):
Goethe-Institut e.V.
Oskar-von-Miller-Ring 18
80333 München
Telefon: +49 89 15921-0
info@goethe.de 

Kontaktní údaje osoby pověřené ochranou osobních údajů:
Die Datenschutzbeauftragte
Goethe-Institut e.V.
Oskar-von-Miller-Ring 18
80333 München
datenschutz@goethe.de

2. Uživatelský účet

Pro užívání aplikace je nutná registrace a vytvoření uživatelského účtu ""Goethe.de"".
Za účelem registrace zpracováváme Vaše přihlašovací údaje (e-mailovou adresu a heslo), přes které máte přístup k personalizovaným nabídkám Goethe-Institutu, dále Vámi udělené souhlasy, Vaši zemi a Váš preferovaný jazyk.

2.1 Osobní údaje a Vámi vytvořený obsah
Při vytvoření účtu Goethe.de se povinně uvádějí pouze ty osobní údaje, které jsou nutné pro realizaci našich nabídek nebo případného stávajícího smluvního vztahu.

Osobní údaje, které nám sdělíte, shromažďujeme a zpracováváme při plnění této uživatelské smlouvy dle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. b nařízení GDPR.
 • k ověření Vaší žádosti o založení účtu Goethe.de
 • za účelem poskytování bezplatných služeb, které využíváte (blogy, fóra, komentáře, vlastní prezentace, komunity, chatování apod.)
 • k plnění našich povinností vyplývajících ze smluv, které jsme s Vámi uzavřeli, zejména o používání placených funkcí aplikace.
Dobrovolně můžete uvést i další údaje o vlastní osobě a přidat další obsah (tzv. user generated content), jako např. svoji fotografii, texty ve formě blogu či příspěvků na fórech, diskusní příspěvky apod. V příslušných formulářích je vždy uvedeno, které osobní údaje se v konkrétním případě shromažďují, které údaje jsou povinné a které dobrovolné. Dobrovolně uváděné údaje zpracováváme za účelem zachování výrazných společných zájmů o rozmanité diskuse na našich platformách, v souladu s čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. f nařízení GDPR.   

2.2 Personalizovaný marketing
Zu Marketing-Zwecken nutzen wir die von Ihnen im Nutzerkonto angegebenen Daten daneben für eine persönlich auf Sie zugeschnittene Ausgestaltung unserer Webseite und Internetangebote, z.B. eine persönliche Startseite und einen Profilbereich, in dem wir Ihnen passende Angebote vorstellen. Dies dient der Wahrung unserer überwiegenden berechtigten Interessen an einer optimalen Vermarktung unserer Angebote gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO.

2.3 Poštovní reklama
Vyhrazujeme si právo použít Vaše jméno, příjmení a poštovní adresu pro vlastní reklamní účely, např. k zasílání zajímavých nabídek a informací o našich produktech poštou. To slouží k ochraně našich oprávněných zájmů při oslovování zákazníků reklamním způsobem podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Proti ukládání a používání Vašich údajů pro tyto účely můžete kdykoli vznést námitku zasláním zprávy na adresu
recht@goethe.de .

2.4 Zveřejňování údajů
Pokud budete souhlasit se zpracováním svých údajů pro založení uživatelského účtu v souladu s čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a GDPR, mohou ostatní uživatelé vidět Vaše údaje, které jste zanechali při používání účtu na Goethe.de, a to Vaše jméno nebo uživatelské jméno, Vaše příspěvky včetně data a času vytvoření, Vaše členství ve skupinách, Vaše přátele, Vaše výukové seznamy, Vaše soubory, Váš online status, Vaše hodnocení, dobu trvání Vašeho členství, pohlaví a Vaše záznamy v návštěvní knize.

2.5 Slučování údajů
Pokud jste již v minulosti poskytli osobní údaje jiné službě Goethe-Institutu a pokud s tím budete souhlasit v souladu s čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a GDPR, sloučíme dřív poskytnuté údaje s Vašimi údaji v aplikaci. Totéž platí i v opačném směru: pokud budete chtít v budoucnu využívat další služby nebo aplikace Goethe-Institutu, zpřístupníme Vaše údaje pro tyto sluzby interně  prostřednictvím naší centrální databáze zákazníků, abyste mohli pohodlně využívat i tyto služby a nemuseli své údaje znovu zadávat.

2.6 Vymazání
Pokud svou registraci nepotvrdíte do 7 dnů, bude Váš účet na Goethe.de smazán včetně údajů, které jste uvedli při registraci. Pokud registraci potvrdíte, bude Vám v souladu s těmito pokyny vytvořen uživatelský účet. Svůj účet na Goethe.de a údaje, které jste zde uvedli, můžete kdykoli vymazat buď zasláním zprávy na níže uvedený kontakt, nebo pomocí funkce, která je k tomuto účelu k dispozici v uživatelském účtu.

3. Používání aplikace

3.1 Vámi poskytnuté údaje a nastavení    
V aplikaci můžete zadat číslo svého čtenářského průkazu. V aplikaci můžete také provést následující osobní nastavení: jazyk, výběr Goethe-Institutu, nezobrazování vyskakovacích oznámení, použití fotoaparátu nebo skeneru QR kódů.

Tyto údaje shromažďujeme a zpracováváme v rámci zpracování smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR za účelem poskytování funkcí aplikace.

3.2 Údaje o používání
Při používání aplikace se shromažďují následující údaje: poslední aktivita, uživatelské jméno na Goethe.de

Tyto údaje shromažďujeme a zpracováváme v rámci zpracování smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR za účelem poskytování funkcí aplikace.

4. Zabezpečení údajů

Naše systémy zabezpečujeme technickými a organizačními opatřeními proti ztrátě, zničení, přístupu, úpravě nebo šíření Vašich údajů neoprávněnými osobami, například šifrováním SSL při vytváření účtu Goethe.de nebo při následném přihlášení.

5. Ihre Rechte und Kontaktmöglichkeit

5. Vaše práva a způsob, jak nás kontaktovat
 • v souladu s čl. 15 GDPR máte právo požadovat informace o svých osobních údajích, které zpracováváme, a to v rozsahu uvedeném v tomto článku;
 • v souladu s čl. 16 GDPR máte právo požadovat bezodkladnou opravu nesprávných nebo neúplných osobních údajů, které uchováváme;
 • v souladu s článkem 17 GDPR máte právo požadovat vymazání uložených osobních údajů, pokud není nutné jejich další zpracování;
  • uplatňovat právo na svobodu projevu a informací;
  • splnění zákonné povinnosti;
  • z důvodu veřejného zájmu, nebo
  • pro uplatnění, výkon nebo hájení právních nároků
 • v souladu s čl. 18 GDPR máte právo požádat o omezení zpracování svých osobních údajů, jestliže
  • zpochybňujete správnost údajů;
  • je zpracování protiprávní, Vy ale odmítáte jejich výmaz;
  • údaje již nepotřebujeme, ale Vy je potřebujete k uplatnění, výkonu nebo hájení právních nároků, nebo
  • jste vznesli námitku proti zpracování v souladu s čl. 21 GDPR;
 • v souladu s čl. 20 GDPR máte právo získat poskytnuté osobní údaje ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu, nebo žádat o jejich předání jiné odpovědné osobě;
 • v souladu s článkem 77 GDPR máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Zpravidla se za tímto účelem můžete obrátit na dozorový úřad v místě svého obvyklého bydliště nebo pracoviště nebo na ústředí naší společnosti.
Pokud máte jakékoli dotazy týkající se shromažďování, zpracování nebo používání svých osobních údajů, informací, opravy, omezení zpracování nebo výmazu údajů, jakož i odvolání uděleného souhlasu nebo námitky proti určitému použití údajů a práva na přenositelnost údajů, obraťte se na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů (viz bod 1).

6. Právo na námitku

Pokud zpracováváme osobní údaje, jak je vysvětleno výše, za účelem ochrany našich převažujících oprávněných zájmů, můžete proti tomuto zpracování vznést námitku s účinností do budoucna. Pokud je zpracování prováděno pro účely přímého marketingu, můžete toto právo kdykoli uplatnit, jak je popsáno výše. Pokud je zpracování prováděno pro jiné účely, máte právo vznést námitku pouze z důvodů týkajících se konkrétní situace.

Po uplatnění vašeho práva vznést námitku nebudeme Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží k určení, výkonu nebo hájení právních nároků.

To neplatí, pokud se jedná o zpracování pro účely přímého marketingu. Vaše osobní údaje pak nebudeme za tímto účelem dále zpracovávat.