Brzi pristup:

Idi direktno na sadržaj (Alt 1) Idi direktno na glavnu navigaciju (Alt 2)

BibToGo
Zaštita podataka

1. Nadležnost

Odgovorno lice u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka EU (u nastavku "mi"):
Goethe-Institut e.V.
Oskar-von-Miller-Ring 18
80333 München
Telefon: +49 89 15921-0
info@goethe.de 

Kontakt-podaci odgovornog lica za zaštitu podataka:
Odgovorno lice za zaštitu podataka
Goethe-Institut e.V.
Oskar-von-Miller-Ring 18
80333 München
datenschutz@goethe.de

2. Korisnički račun

Za korištenje aplikacije neophodna je registracija i izrada "Goethe.de računa". U cilju registracije obrađujemo Vaše podatke za prijavu (e-mail adresu i lozinku), koji Vam omogućavaju pristup personaliziranim ponudama Goethe-Instituta, te odobrenja koja ste dali, Vašu zemlju i željeni jezik.

2.1 Lični podaci i sadržaji
U okviru izrade Goethe.de računa potrebnim podacima se smatraju samo oni podaci koji su neopodni za realizaciju naše ponude ili nekog eventualno postojećeg ugovornog odnosa.

Prikupljamo i obrađujemo podatke koje ste nam saopštili u cilju realizacije ovog Korisničkog ugovora prema članu 6 st. 1 alinea b Opće uredbe o zaštiti podataka EU (DSGVO).
 • U cilju provjere Vašeg zahtjeva za izradu Goethe.de računa
 • U cilju pružanja besplatnih usluga u kojima sudjelujete (blogovi, forumi, komentari, lično predstavljanje, communities, chat, itd.)
 • U cilju ispunjavanja naših obaveza iz ugovora koje s Vama imamo, a naročito o korištenju onih funkcija aplikacije koje se naplaćuju.
Ovlašteni ste na dobrovoljno davanje i ostalih ličnih podataka i postavljanje sadržaja (tzv. user generated content), kao što su Vaša fotografija, tekstovi u vidu blogova, komentara na forumima, učestvovanje u diskusijama, itd. Iz prijavnog formulara je vidljivo koji će se podaci koristiti, te koji su obavezni, a koji se dobrovoljno daju. Obrađivat ćemo i podatke koji su dobrovoljno dati, kako bismo zadovoljili zajednički interes za postojanjem raznovrsne razmjene na našoj platformi, prema članu 6 st. 1 alinea f Opće uredbe o zaštiti podataka EU (DSGVO).

2.2 Personalizirani marketing
Podatke koje ste naveli u korisničkom računu koristimo i kako bismo kreirali lično za Vas prilagođeni dizajn naše web stranice i internetske ponude, npr. personaliziranu početnu stranicu i područje profila u kojem Vam predstavljamo odgovarajuće ponude. Ovo služi očuvanju naših legitimnih interesa za ostvarivanjem optimalnog marketinga naših ponuda u skladu sa članom 6. st. 1. par. 1 alinea f DSGVO.   

2.3 Marketing putem pošte
Zadržavamo pravo korištenja Vašeg imena, prezimena i poštanske adrese u vlastite marketinške svrhe, npr. radi slanja zanimljivih ponuda i informacija o našim proizvodima putem pošte. Ovo služi očuvanju naših opravdanih interesa za marketinškim obraćanjem našim klijentima, u skladu sa članom 6. st. 1 alinea f DSGVO. U svakom trenutku je moguće zabraniti pohranu i upotrebu Vaših podataka u ove svrhe slanjem poruke na recht@goethe.de.

2.4 Objava podataka
Ako ste pristali na obradu Vaših podataka prema članu 6 st. 1 par. 1 alinea a DSGVO u cilju izrade korisničkog računa, ostalim korisnicima će biti vidljivi Vaši podaci koje ste pritom koristili, kao npr. ime, odnosno korisničko ime, Vaši komentari - uključujući datum i vrijeme unosa komentara, Vaše članstvo u grupama, prijatelji, liste za učenje, datoteke, online status, procjene, trajanje Vašeg članstva, te spol i objave u Knjizi utisaka.

2.5 Prikupljanje podataka
Ukoliko ste u prošlosti već davali lične podatke u svrhu korištenja neke druge usluge Goethe-Instituta i ukoliko ste saglasni, u skladu sa članom 6 st. 1 par. 1 alinea a DSGVO, spojit ćemo prethodno date podatke sa Vašim podacima u aplikaciji. Isto vrijedi i za obrnutu situaciju: ako u budućnosti budete željeli druge internetske sadržaje ili aplikacije Goethe-Instituta, osigurat ćemo - u svrhu korištenja tih novih usluga - podatke preko centralne baze podataka naših klijenata, kako biste bez ponovnog unosa podataka mogli koristiti i te usluge.

2.6 Brisanje
Ako u roku od 7 dana ne potvrdite svoju prijavu, Vaš Goethe.de račun će biti izbrisan, zajedno sa podacima unesenim prilikom prijave. Ukoliko potvrdite prijavu, korisnički račun će biti sačinjen i to u skladu sa ovdje navedenim pojedinostima. Brisanje Goethe.de računa i Vaših podataka može se izvršiti u svakom trenutku i to slanjem poruke na dolje navedene kontakte ili preko za to predviđene opcije korisničkog računa.

3. Korištenje aplikacije

3.1 Podaci koje ste unijeli i podešavanja
U aplikaciju možete unijeti broj svoje bibliotečke iskaznice, ali i napraviti sljedeća lična podešavanja: izbor jezika i Goethe-Instituta, blokiranje pop-up obavijesti, korištenje kamere kao skenera za QR kodove.

Navedene podatke obrađujemo u cilju realizacije ugovora prema čl. 6 st. 1 alinea b DSGVO, kako bismo omogućili korištenje funkcija aplikacije.

3.2 Podaci o korištenju aplikacije
Prilikom korištenja aplikacije pojavljuju se sljedeći podaci: zadnja aktivnost i korisničko ime na Goethe.de računu.

Ove podatke obrađujemo u cilju realizacije ugovora prema čl. 6 st. 1 alinea b DSGVO, kako bismo omogućili korištenje funkcija aplikacije.

4. Sigurnost podataka

Tehničkim i organizacijskim mjerama štitimo naše sisteme od gubitka, uništavanja, pristupa, izmjene ili širenja Vaših podataka putem neovlaštenih osoba, kao npr. prilikom izrade Goethe.de računa ili prilikom naredne prijave pomoću SSL zaključavanja.

5. Vaša prava i mogućnosti kontaktiranja

Kao oštećena strana imate sljedeća prava:
 • ovlašteni ste, u skladu sa čl. 15 DSGVO, zahtijevati od nas informaciju o ličnim podacima koje smo obradili i to u obimu koji je tamo naveden;
 • ovlašteni ste, u skladu sa čl. 16 DSGVO, zahtijevati od nas neodložnu ispravku netačnih ili nepotpunih ličnih podataka;
 • ovlašteni ste, u skladu sa čl. 17 DSGVO, zahtijevati od nas brisanje svojih pohranjenih ličnih podataka, ukoliko nije neophodna njihova dalja obrada;
  • imate pravo na slobodno izražavanje mišljenja i pravo na informaciju;
  • imate pravo na ispunjavanje zakonske obaveze;
  • radi javnog interesa ili
  • u cilju realizacije ili odbrane pravnih zahtjeva
    
 • ovlašteni ste, u skladu sa čl. 18 DSGVO, zahtijevati ograničenu obradu podataka,
  • ukoliko pobijate tačnost podataka;
  • ukoliko je obrada podataka neregularna, ali odbijate njihovo brisanje;
  • ako nam podaci više nisu potrebni, ali su potrebni Vama zbog realizacije ili odbrane pravnih zahtjeva ili
  • ako ste uložili prigovor protiv obrade podataka, u skladu sa čl. 21 DSGVO;
    
 • ovlašteni ste, u skladu sa čl. 20 DSGVO, zahtijevati od nas dostavu ličnih podataka koje ste nam stavili na raspolaganje i to u strukturiranom i uobičajenom formatu, prilagođenom za mašinsko čitanje ili njihovo prosljeđivanje nekom drugom odgovornom licu;
 • imate pravo, u skladu sa čl. 77 DSGVO, na ulaganje žalbe kod nekog nadzornog organa. U pravilu se u tu svrhu možete obratiti nadzornom organu u svom mjestu stanovanja ili rada ili sjedištu naše organizacije.
U slučaju pitanja o prikupljanju, obradi ili korištenju Vaših ličnih podataka, pružanja informacija, ispravki, ograničenja, obrade ili brisanja podataka, u slučaju opoziva datih odobrenja ili prigovora na određeno korištenje podataka, kao i kod pitanja u vezi s pravom na prenosivost podataka, molimo Vas da se obratite našem službeniku za zaštitu podataka (vidi Tačku 1).

6. Pravo na prigovor

Ako obrađujemo lične podatke kao što je gore objašnjeno u cilju zaštite naših legitimnih interesa, možete uložiti prigovor na ovu obradu s budućim učinkom. Ako se obrada vrši u svrhu direktnog marketinga, ovo pravo možete ostvariti u bilo kojem trenutku kako je gore opisano. Ako se obrada vrši u druge svrhe, imate pravo prigovora samo ako postoje razlozi koji proizilaze iz Vaše posebne situacije.

Nakon ostvarivanja Vašeg prava na prigovor, više nećemo obrađivati ​​Vaše lične podatke u ove svrhe, osim ako možemo dokazati opravdane zakonite razloge za obradu koji prevazilaze Vaše interese, prava i slobode ili ako obrada služi za realizaciju, vršenje ili odbranu pravnih zahtjeva.

Ovo ne važi u slučaju da se obrada vrši u svrhu direktnog marketinga. Tada više nećemo obrađivati ​​Vaše lične podatke u tu svrhu.

Februar 2020
Goethe-Institut e.V.
Vrh