Accés directe:

Aneu directament al contingut (Alt 1) Aneu directament al primer nivell de navegació (Alt 2)

BibToGo
Declaració sobre protecció de dades

1. Responsabilitat

Responsable al sentit del RGPD
(d'ara endavant “nosaltres”):
Goethe-Institut e.V.
Oskar-von-Miller-Ring 18
80333 Munic
Teléfono: +49 89 15921-0
Correu electrònic: info@goethe.de

Dades de contacte de l’encarregat de protecció de dades: Encarregada de protecció de dades (Datenschutzbeauftragte), Goethe-Institut e.V., Oskar-von-Miller-Ring 18, 80333 Múnich, correeu electrònic: datenschutz@goethe.de 

2. Compte d'usuari

Per utilitzar l'aplicació és necessari
registrar-se i crear un compte a "Goethe.de". Per registrar-se, processem les seves dades d'accés (adreça de correu electrònic i contrasenya) que es donen accés a les ofertes personalitzades del Goethe-Institut, els consentiments que ha donat, així com el seu país i la seva llengua preferida."

2.1 Dades sobre la seva persona i les seves continguts propis
Quan creï un compte a Goethe.de, les úniques dades obligatòries que requerim són els absolutament necessaris per a la realització de les nostres ofertes o per a qualsevol relació contractual que pugui existir amb vostè.
Recollim i processem les dades facilitades per vostè en el marc de la execució del present contracte d'ús d'acord amb l'Art. 6, Ap. 1 lletra b, del RGPD, amb la finalitat de
 • examinar la seva sol·licitud per crear  un compte a Goethe.de
 • proporcionar els serveis gratuïts  en els quals participi (blogs, fòrums, funció de comentaris, autopresentació, comunitats, xats, etc.)
 • per a complir les nostres obligacions  derivades dels contractes vigents amb vostè, en particular pel que fa a l'ús de les funcions de pagament de l'aplicació.
Pot proporcionar voluntàriament més dades sobre la seva persona i publicar continguts (els anomenats continguts generats per l'usuari), com una foto seva, textos en forma de contribucions a blogs o fòrums, contribucions a debats, etc. Les dades que es recullin en concret i els que són d'aportació obligatòria o voluntària podran veure's en els respectius formularis per a introduir dades. Processem les dades proporcionades voluntàriament a fi de satisfer els interessos comuns prevalents, en aquest cas l'interès de promoure un comunicació plural en el marc de la nostra plataforma conforme a Art. 6, Ap. 1, lletra f, del RGPD.

2.2 Màrqueting personalitzat
Per a finalitats de màrqueting, utilitzem les dades facilitades del seu compte d'usuari a més per a donar a la nostra pàgina web i les nostres ofertes per Internet una configuració a mesura de les seves preferències, per exemple amb una pàgina personal d'inici i una àrea de perfil en què es presentarem ofertes que puguin convenir-li. Amb això pretenem satisfer els nostres interessos legítims prevalents; en aquest cas, l'interès de donar a les nostres ofertes una comercialització òptima conforme a Art. 6, Ap. 1, prop. 1, lletra f, del RGPD.

2.3 Publicitat postal
Ens reservem el dret d'utilitzar el seu nom, cognoms i adreça postal per a les nostres finalitats publicitàries pròpies, per exemple, per enviar-li per correu ofertes interessants i informació sobre els nostres productes. Amb això pretenem satisfer interessos legítims nostres que prevalen en ponderar-se els interessos implicats; en aquest cas, l'interès de dirigir-nos als nostres clients amb finalitats publicitaris d'acord amb Art. 6, Ap. 1, prop. 1, lletra f, del RGPD. Mitjançant missatge dirigit a recht@goethe.de, podrà oposar-se en qualsevol moment al fet que les seves dades siguin emmagatzemades i empleats per a aquestes finalitats.

2.4 Publicació de dades
Una vegada que hagi donat el seu consentiment al tractament de les seves dades per crear un compte d'usuari d'acord amb l'art. 6 par. 1 p. 1 lit. a del RGPD, altres usuaris podran veure les dades resultants d'haver-se utlizado el compte de Goethe.de, com el seu nom o nom d'usuari, les seves aportacions incloent-se la data i hora de creació, la seva pertinença a grups, els seus amics, les seves llistes d'estudi, els seus arxius, el seu estat online, les seves valoracions, la durada de la seva pertinença a un grup, el seu gènere i les seves entrades en el llibre de visites.

2.5. Vinculació amb altres dades
En la mesura en què hagi proporcionat en el passat dades personals per a un altre servei del Goethe-Institut i en la mesura en què el consents d'acord amb l'Art. 6 (1) p. 1 lit. a del RGPD, vincularem aquestes dades proporcionades anteriorment amb les seves dades en l'aplicació. El mateix s'aplica en sentit invers: si en el futur pretengués utilitzar altres serveis de l'oferta per internet o aplicacions del Goethe-Institut, és la nostra intenció facilitar internament a aquests serveis les seves dades a través de la nostra base de dades de clients centralitzada, a fi que puguis utilitzar també aquests serveis còmodament sense tornar a introduir les seves dades.

2.6. Supressió
Si no confirmi la seva inscripció en un termini de 7 dies, se suprimirà el seu compte de Goethe.de juntament amb totes les dades facilitades en registrar-se. En confirmar la inscripció, es crearà un compte d'usuari d'acord amb l'explicat a dalt. En tot moment existeix la possibilitat de suprimir el seu compte de Goethe.de i les dades que hagin quedat registrats en ella, la qual cosa pot efectuar-se o bé mitjançant missatge dirigit a la possibilitat de contacte descrita més a baix, o bé mitjançant la funció prevista a tal fi en el compte d'usuari.

3. Utilització de l'aplicació

3.1 Dados e configurações que você fornece
Pot introduir el seu número de carnet de la biblioteca en l'aplicació. També pot configurar: llengua, selecció d'un Goethe-Institut, absència de notificacions mitjançant finestres emergents, utilització de la cambra com a lector de codis QR.

Recollim i processem aquestes dades com a part del processament del contracte d'acord amb l'Art. 6 (1) lit. b RGDP per a proporcionar les funcions de l'aplicació.

3.2 Dades d'ùs
En utilitzar l'aplicació es recullen les següents dades: Última activitat, nom d'usuari a Goethe.de Recollim i tractem aquestes dades en el marc de l'execució del contracte d'acord amb l'Art. 6 (1) lit. b RGDP per proporcionar les funcions de l'aplicació.

4. Seguretat de les dades

Protegim els nostres sistemes contra la pèrdua, la destrucció, l'accés, l'alteració o la difusió de les seves dades per intervenció de persones no autoritzades mitjançant mesures tècniques i organitzatives, com el xifrat SSL en crear el compte a Goethe.de o en iniciar una sessió posterior.

5. Els seus drets i contacte amb nosaltres

En qualitat d'interessat, gaudeixi dels següents drets:
 • conforme l'art. 15 del RGPD, i en l'abast allí indicat, el dret a obtenir informació sobre les seves dades personals que hàgim sotmès a tractament;
 • conforme a l'art. 16 del RGPD, el dret a requerir que sense demora es corregeixin o es completin les seves dades personals emmagatzemades (en cas de ser inexactes o incomplets);
 • conforme a l'art. 17 del RGPD, el dret a reclamar la supressió de les seves dades personals que tinguem emmagatzemats, tret que sigui necessari el seu tractament posterior;
  • per a exercir el dret a la llibertat d'expressió i informació;
  • per al cumpliment d'una obligació legal
  • per raons d'interés públic, o
  • per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions legals
 • conforme a l'art. 18 del RGPD, el dret a obtenir la limitació del tractament de les seves dades personals, en la mesura en què 
  • impugni l'exactitud de les dades;
  • el tractament sigui il·lícit, però s'oposa a la supressió de les dades;
  • ja no necessitem les dades, però les necessiti per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions legals, o
  • s'ha oposat al tractament d'acord amb l'art. 21 del RGPD;
 • confrome a l'art. 20 del RGPD, el dret a rebre les seves dades personals que ens ha proporcionat en un format estructurat, d'ús comú i llegible per màquina o a demanar que es transfereixin a un altre responsable;
 • té dret a reclamar davant una
 • autoritat de control de conformitat amb l'art. 77 del RGPD. Per regla general, pot dirigir-se a l'autoritat de control del seu lloc de residència o de treball habitual o la nostra seu social.
Per a qualsevol pregunta sobre la recollida, el tractament o l'ús de les seves dades personals, o si volgués rebre informació sobre les dades, corregir-les, limitar el seu tractament o suprimir-les, així com per a revocar consentiments atorgats o oposar-se a un ús determinat de les dades, i igualment en relació al dret a la portabilitat de les dades, dirigeixi's si us plau al nostre encarregat intern de protecció de dades (vegeu ap. 1).

6. Dret d'oposició

En la mesura en què tractem les dades personals com s'ha explicat a dalt en satisfacció d'interessos legítims propis que prevalguin en ponderar-se els interessos implicats, podrà oposar-se a aquest tractament amb efectes cara al futur. Si el tractament es realitzés amb finalitats de màrqueting directe, podrà exercir aquest dret en qualsevol moment tal com s'ha descrit anteriorment. En cas que el tractament es realitzi amb altres finalitats, només tindrà dret a oposar-se si concorren motius derivats de la seva situació particular.

Si exercissis el seu dret d'oposició, deixarem de tractar les seves dades personals per a aquestes finalitats, tret que puguem demostrar motius forçosos i dignes de protecció que justifiquin el tractament i prevalguin sobre els seus interessos, drets i llibertats, o si el tractament és per a l'establiment, l'exercici o la defensa de reclamacions legals.

Això no s'aplica si el tractament és per a finalitats de màrqueting directe. En aquest cas, deixarem de tractar les seves dades personals a aquest efecte.

February 2020
Goethe-Institut e.V.
Top