Brzi pristup:

Idi direktno do sadržaja (Alt 1) Idi direktno do glavne navigacije (Alt 2)

BibToGo

1. Odgovornost

Odgovorno lice u smislu Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti GDPR (u daljem tekstu: „mi“):
Goethe-Institut e.V.
Oskar-von-Miller-Ring 18
80333 München
Telefon: +49 89 15921-0
info@goethe.de 

Kontakt-podaci osobe zadužene za zaštitu podataka​​​​​​​:
Die Datenschutzbeauftragte
Goethe-Institut e.V.
Oskar-von-Miller-Ring 18
80333 München
datenschutz@goethe.de

2. Korisnički nalog

Da biste koristili aplikaciju, neophodno je da se registrujete i kreirate „Goethe.de-nalog“. Za potrebe registracije obrađujemo Vaše podatke (imejl-adresu i šifru), sa kojima ćete imati pristup personalizovanim ponudama Goethe-Instituta, kao i Vaš pristanak, zemlju u kojoj se nalazite i jezik koji odaberete za korišćenje aplikacije.

2.1 Podaci o Vašoj ličnosti i sadržaji koje kreirate
Prilikom kreiranja Goethe.de-naloga, obavezni su samo oni podaci koji su neophodni za sprovođenje naših ponuda ili ugovornog odnosa koji imamo sa Vama.

Prikupljamo i obrađujemo podatke koje ste naveli u okviru izvršenja ovog korisničkog ugovora prema član 6, stav 1, alineja b GDPR
 • kako bismo proverili Vaš zahtev za kreiranje Goethe.de-naloga
 • kako bismo Vam omogućili besplatne usluge u kojima učestvujete (blogovi, forumi, komentari, sopstvena prezentacija, grupe, četovi itd.)
 • kako bismo ispunili svoje obaveze iz ugovora koje smo sklopili sa Vama, a naročito one koje se odnose na korišćenje funkcija ove aplikacije koje zahtevaju plaćanje.
Dobrovoljno možete da dodate ostale podatke o svojoj ličnosti ili kreirate sadržaje (tzv. user generated content), poput lične fotografije, tekstova u formi postova za blog ili forum, učestvovanja u diskusijama itd. Koji pojedinačni podaci će biti prikupljeni, kao i koji podaci su obavezni, a koji dobrovoljni, možete videti u konkretnom formularu u koji unosite svoje podatke. Mi obrađujemo podatke koji su dobrovoljno navedeni kako bismo zaštitili prevashodni zajednički interes za raznovrsnu razmenu u okviru svoje platforme prema članu 6, stav 1, alineja f GDPR.

2.2 Personalizovani marketing
Podatke koje ste naveli na svom korisničkom nalogu takođe koristimo u marketinške svrhe, kako bismo lično Vama prilagodili izgled svog sajta i internet-ponude, kao npr. personalizovanu početnu stranicu i profil na kome ćemo predstaviti ponude koje odgovaraju lično Vama. Ovo služi očuvanju našeg prevashodnog opravdanog interesa za optimalni marketing naših ponuda prema članu 6, stav 1, tačka 1, alineja f GDPR.

2.3 Reklamiranje putem pošte
Zadržavamo pravo da koristimo Vaše ime, prezime i adresu stanovanja za sopstvene reklamne svrhe, kao npr. za slanje zanimljivih ponuda i informacija o našim proizvodima poštom. Ovo služi očuvanju našeg prevashodnog opravdanog interesa za reklamno prezentovanje našim korisnicima prema članu 6, stav 1, alineja f GDPR u okviru odmeravanja interesa. U svako doba možete da se požalite na čuvanje i korišćenje svojih podataka u ove svrhe mejlom na recht@goethe.de.

2.4 Objavljivanje podataka
Ukoliko prema članu 6, stav 1, alineja a GDPR pristanete na obradu svojih podataka u svrhu kreiranja korisničkog naloga, drugi korisnici mogu videti podatke koje ste ostavili koristeći svoj Goethe.de-nalog, poput npr. Vašeg imena odn. korisničkog imena, Vaših priloga uključujući datum i vreme kreiranja, članstava u grupama, prijatelja, lista za učenje, datoteka, onlajn-statusa, ocena koje ste dodeljivali, trajanja članstva, pola i unosa u knjigu utisaka.

2.5 Konsolidovanje podataka
Ukoliko ste nekad u prošlosti već navodili podatke o ličnosti prilikom korišćenja neke druge usluge Goethe-Instituta i ukoliko ste prema članu 6, stav 1, alineja a GDPR pristali na to, konsolidovaćemo ove ranije navedene podatke sa Vašim podacima u aplikaciji. Isto važi u obrnutom smeru: ukoliko u budućnosti budete želeli da koristite druge usluge internet-ponude ili aplikacije Goethe-Instituta, želeli bismo da Vaše podatke učinimo interno dostupnim putem naše centralne korisničke baze podataka, kako biste i ove usluge mogli da koristite udobno, bez potrebe da ponovo unosite svoje podatke.

2.6 Brisanje
Ukoliko u narednih 7 dana ne potvrdite svoju prijavu, Vaš Goethe.de-nalog biće izbrisan zajedno sa podacima koje ste uneli prilikom registracije. Ukoliko potvrdite prijavu, Vaš korisnički nalog će biti kreiran u skladu sa navedenim objašnjenjima. Brisanje Vašeg Goethe.de-naloga i Vaših podataka koje ste na nalogu naveli moguće je u svakom trenutku i može se sprovesti tako što ćete poslati poruku na dolenavedeni kontakt ili putem funkcije brisanja u svom korisničkom nalogu.

3. Korišćenje aplikacije

3.1 Podaci i podešavanja koja Vi precizirate
U aplikaciju možete uneti svoj članski broj u biblioteci. Dalje, u aplikaciji možete precizirati sledeća lična podešavanja: jezik, izbor Goethe-Instituta, neprikazivanje pop-ap poruka, korišćenje kamere za skeniranje QR-koda.

Ove podatke prikupljamo i obrađujemo u okviru izvršenja ugovora prema članu 6, stav 1, alineja b GDPR, kako bismo omogućili funkcionisanje aplikacije.

3.2 Podaci o korišćenju
Prilikom korišćenja aplikacije generišu se sledeći podaci: poslednja aktivnost, korisničko ime na Goethe.de

Ove podatke prikupljamo i obrađujemo u okviru izvršenja ugovora prema članu 6, stav 1, alineja b GDPR, kako bismo omogućili funkcije aplikacije.

4. Sigurnost podataka

Tehničkim i organizacijskim merama kao što je kreiranje Goethe.de-naloga ili kasnije prijavljivanje uz korišćenje SSL-enkripcije štitimo svoje sisteme od gubitka, uništenja, pristupa, promene ili distribucije Vaših podataka od strane neovlašćenih lica.

5. Vaša prava i kontakt

Kao osoba čiji se podaci o ličnosti prikupljaju, imate sledeća prava:
 • prema članu 15 GDPR, pravo da zahtevate informaciju o svojim podacima o ličnosti koje obrađujemo u onom obimu koji je označen u navedenom članu;
 • prema članu 16 GDPR, pravo da zahtevate neodložnu ispravku netačnih ili dopunu nepotpunih podataka o ličnosti koji se čuvaju kod nas;
 • prema članu 17 GDPR pravo da zahtevate brisanje svojih podataka o ličnosti koji se čuvaju kod nas, ukoliko nije potrebna njihova dalja obrada;
  • za ostvarivanje prava na slobodno iskazivanje mišljenja i informacija;
  • za ispunjavanje pravnih obaveza;
  • iz razloga javnog interesa ili
  • za dokazivanje, ostvarivanje ili odbranu zakonskih prava
 • prema članu 18 GDPR, pravo da zahtevate ograničenje obrade svojih podataka o ličnosti ukoliko
  • negirate tačnost podataka;
  • je obrada podataka nezakonita, ali Vi odbijate njihovo brisanje;
  • nam podaci više nisu potrebni, ali su Vama potrebni za dokazivanje, ostvarivanje ili odbranu zakonskih prava ili
  • ste uložili žalbu na obradu podataka prema članu 21 GDPR;
 • prema članu 20 GDPR, pravo da dobijete svoje podatke o ličnosti koje ste nam stavili na raspolaganje u strukturiranom, pristupačnom i mašinski čitljivom formatu ili da zahtevate da ih prosledimo drugom odgovornom licu;
 • prema članu 77 GDPR, pravo da se žalite nadzornoj službi. Po pravilu se možete obratiti nadzornoj službi Vašeg uobičajenog mesta prebivališta ili radnog mesta ili službi nadležnoj za sedište našeg preduzeća.
Ukoliko imate pitanja u vezi sa prikupljanjem, obradom ili korišćenjem Vaših podataka o ličnosti, ili Vam je potrebna informacija, ispravka, ograničenje obrade ili brisanje podataka, ili opoziv određene upotrebe podataka, kao i za informacije o pravu na prenošenje podataka, obratite se osobi koja je zadužena za zaštitu podataka (vidi pod brojem 1).

6. Pravo žalbe

Ukoliko u svrhu očuvanja svojih prevashodnih opravdanih interesa u okviru odmeravanja interesa obrađujemo Vaše podatke o ličnosti u skladu sa gorenavedenom procedurom, možete da se žalite na ovu obradu, a Vaša žalba će imati dejstvo u budućnosti. Ukoliko se Vaši podaci o ličnosti obrađuju u svrhu direktnog marketinga, možete da iskoristite ovo pravo u svakom trenutku po gorenavedenoj proceduri. Ukoliko se obrada podataka vrši u druge svrhe, imate pravo žalbe samo ukoliko postoje razlozi koji proizilaze iz Vaše specifične situacije.

Nakon ostvarivanja Vašeg prava na žalbu nećemo više obrađivati Vaše podatke o ličnosti u ove svrhe, osim ako dokažemo neosporne razloge za obradu koje treba zaštititi, a koji pretežu u odnosu na Vaše interese, prava i slobode, ili ako obrada podataka služi dokazivanju, ostvarivanju ili odbrani zakonskih prava.

Ovo ne važi ukoliko se obrada podataka vrši u svrhu direktnog marketinga. U tom slučaju, Vaše podatke o ličnosti nećemo više obrađivati u ovu svrhu.

Februar 2020
Goethe-Institut e.V.