Kısa yollar:

Doğrudan içeriğe git (Alt 1) Doğrudan ana navigasyona git (Alt 2)

BibToGo
Veri Koruma Beyannamesi

1. Yetki

Genel Veri Koruma Tüzüğü'ne (GDPR) göre sorumlu kurum (bundan sonra "biz" olarak anılacaktır):

Goethe-Institut e.V.
Oskar-von-Miller-Ring 18
80333 Münih, Almanya
Telefon: +49 89 15921-0
E-posta: info@goethe.de

Veri korumadan sorumlu birimin iletişim bilgileri:
Die Datenschutzbeauftragte
Goethe-Institut e.V.
Oskar-von-Miller-Ring 18
80333 Münih, Almanya
E-posta: datenschutz@goethe.de

2. Kullanıcı hesabı

Uygulamanın kullanılabilmesi için bir "Goethe.de hesabı"nın açılması ve kaydolunması gereklidir. Kayıt için, Goethe-Institut'un kişiselleştirilmiş hizmetlerinden yararlanabilmenizi sağlayan kayıt bilgilerinizi (e-posta adresi ve şifre), verdiğiniz izinleri ve bulunduğunuz ülke ve dil tercihinizi işliyoruz.

2.1 Kişisel verileriniz ve tarafınızca düzenlenen içeriklere ilişkin veriler

Goethe.de hesabının açılması çerçevesinde, yalnızca sunduğumuz hizmetlerin yerine getirilmesi veya sizinle var olabilecek bir sözleşme ilişkisinin uygulanması için kesinlikle ihtiyaç duyduğumuz veriler zorunlu bilgi olarak alınır.

Sağladığınız verileri, bu kullanıcı sözleşmesinin işlenmesi bağlamında Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) madde 6 (1) (b)'ye uygun olarak aşağıdaki amaçlarla toplar ve işleriz:

 • bir Goethe.de hesabının açılmasına ilişkin başvurunuzu incelemek için
 • katıldığınız ücretsiz hizmetlerin sağlanması için (bloglar, forumlar, yorum fonksiyonu, kişisel sunum, topluluklar, sohbetler vs.)
 • özellikle uygulamanın ücretli işlevlerinin kullanılmasıyla ilgili olarak, sizinle yapılmış mevcut sözleşmelerden doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için.

Kendiniz hakkında gönüllü olarak daha fazla bilgi sağlayabilir ve örn. bir fotoğrafınızı, blog veya forum paylaşımları biçimindeki metinleri, tartışma katkıları vb. gibi içeriği (kullanıcı tarafından oluşturulan içerik olarak adlandırılır) yayınlayabilirsiniz. Hangi verilerin toplandığı ve hangilerinin zorunlu ve hangilerinin isteğe bağlı olduğu ilgili giriş formlarında görülebilir. Gönüllü olarak sağlanan verileri, Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) madde 6 (1) (f) uyarınca, platformumuz çerçevesinde, çok yönlü bir paylaşım için baskın olan ortak çıkarları korumak için işleriz.

2.2 Kişiselleştirilmiş pazarlama

Pazarlama amacıyla, kullanıcı hesabında sağladığınız verileri, örneğin kişisel bir başlangıç sayfası ve size uygun teklifler sunduğumuz bir profil alanı gibi kişisel olarak size özel bir internet sitesi ve internet teklifleri tasarlamak için de kullanırız. Bu, Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) madde 6 (1) (1) (f)‘e uygun olarak tekliflerimizin en iyi şekilde pazarlanmasında öncelikli meşru menfaatlerimizi korumaya hizmet eder.

2.3 Posta yoluyla reklam

Adınızı, soyadınızı ve posta adresinizi kendi reklamlarımız için, örn. size ilginç teklifler ve ürünlerimiz hakkında posta yoluyla bilgi göndermek üzere, kullanma hakkımızı saklı tutarız. Bu, Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) madde 6 (1) (f) uyarınca, müşterilerimize reklamla hitap ederken, çıkarların değerlendirilmesi bağlamında baskın olan meşru çıkarlarımızı korumaya hizmet eder. Verilerinizin bu amaçlarla saklanmasına ve kullanılmasına dilediğiniz zaman recht@goethe.de adresine mesaj göndererek itiraz edebilirsiniz.

2.4 Verilerin yayınlanması

Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR), madde 6 (1) (1) (a) uyarınca bir kullanıcı hesabı açılması için verilerinizin işlenmesine onay verirseniz, diğer kullanıcılar, bir Goethe.de hesabı kullanımında girdiğiniz verileri örn. adınızı ya da kullanıcı adınızı, tarih ve saatiyle birlikte yazdıklarınızı, üye olduğunuz grupları, arkadaşlarınızı, öğrenim listelerinizi, dosyalarınızı, çevrimiçi durumunuzu, değerlendirmelerinizi, üyelik sürenizi, cinsiyetinizi ve ziyetçi defterine yazdıklarınızı görebilirler.

2.5 Verilerin birleştirilmesi

Eğer geçmişte Goethe-Institut'un başka bir hizmeti için kişisel verilerinizi girmişseniz ve orada Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR), madde 6 (1) (1) (a) uyarınca onay vermişseniz, daha önce girilmiş bu verileri bu uygulamaya girdiğiniz verilerle birleştiriyoruz. Aynısı tersi durum için de geçerlidir: Eğer gelecekte Goethe-Institut'un başka internet hizmetlerinden ya da uygulamalarından yararlanmak isterseniz, bu hizmetleri de kolaylıkla kullanabilmeniz için, yeniden girmek zorunda kalmadan verilerinizi dahili olarak merkezi müşteri veritabanımız üzerinden bu yeni hizmetlere ulaştırmak isteriz.

2.6 Silme

Eğer kaydınızı 7 gün içerisinde onaylamazsanız Goethe.de hesabınız kayıt esnasında girmiş olduğunuz tüm verilerle birlikte silinir. Kaydınızı onaylarsanız, okumakta olduğunuz açıklamalara uygun şekilde bir kullanıcı hesabı oluşturulur. Goethe.de hesabınızın ve kaydedilmiş verilerinizin silinmesi her zaman için mümkündür. Bunun için aşağıdaki iletişim noktasına bir mesaj gönderebilir ya da kullanıcı hesabınızda bunun için öngörülmüş fonksiyonu kullanabilirsiniz.

3. Uygulamanın kullanımı

3.1 Tarafınızca girilmiş veriler ve ayarlar

Uygulamaya kütüphane kartı numaranızı girebilirsiniz. Uygulamada ayrıca şu kişisel ayarları yapabilirsiniz: Dil tercihi, bir Goethe-Institut'un seçilmesi, açılır bildirimlerin gösterilmemesi, kameranın karekod tarayıcısı olarak kullanılması.

Uygulamanın işlevlerini yürütebilmesi için bu verileri Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR), madde 6 (1) (b) uyarınca yapılan sözleşme çerçevesinde topluyor ve işliyoruz.

3.2 Kullanım verileri

Uygulamayı kullanırken şu veriler toplanır: Son aktivite, Goethe.de kullanıcı adı

Uygulamanın işlevlerini yürütebilmesi için bu verileri Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR), madde 6 (1) (b) uyarınca yapılan sözleşme çerçevesinde topluyor ve işliyoruz.

4. Veri güvenliği

Örneğin bir Goethe.de hesabı oluştururken veya daha sonra SSL şifrelemesi kullanarak oturum açarken, verilerinizin kaybolmasına, yok edilmesine, erişimine, değiştirilmesine veya yetkisiz kişilerce dağıtılmasına karşı sistemlerimizin güvenliğini sağlamak için teknik ve organizasyonel önlemler alıyoruz.

5. Haklarınız ve iletişim

Taraf olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR), madde 15'e göre, orada belirtilen kapsam dahilinde, işlediğimiz kişisel verileriniz hakkında bilgi edinmeye;
 • Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR), madde 16'ya göre, yanlış ya da eksik olan kişisel verilerinizin en kısa sürede düzeltilmesini talep etmeye;
 • Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR), madde 17'ye göre, işlenmelerinin devamı gerekli değilse, bizde kayıtlı kişisel verilerinizin silinmesini talep etmeye;
  • ifade ve bilgi özgürlüğü hakkını kullanmaya;
  • yasal bir sorumluluğun yerine getirilmesine;
  • kamu yararı nedeniyle ya da
  • hakların iddiası, uygulanması ya da savunulmasına
 • Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR), madde 18'e göre, kişisel verilerinizin işlenmesinin sınırlandırılmasını talep etmeye; eğer
  • verilerin doğruluğuna itiraz ediyorsanız;
  • işlenmeleri yasal değilse ama silinmelerini reddediyorsanız;
  • bizim bu verilere ihtiyacımız kalmadıysa ama sizin, hak iddiası, uygulanması ya da savunulması için bunlara ihtiyacınız varsa ya da
  • Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR), madde 21'e göre işlenmelerine itiraz ettiyseniz;
 • Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR), madde 20 uyarınca bize sağladığınız kişisel verilerinizi yapılandırılmış, yaygın ve bilgisayar ortamında okunabilir bir biçimde edinmenize ya da başka bir sorumluya iletilmesini talep etmeye;
 • Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR), madde 77 uyarınca bir denetleyici makama şikayette bulunma hakkınız vardır. Bunun için genel olarak ikametinizin ya da işyerinizin ya da enstitü merkezimizin bulunduğu yerdeki bir denetim makamına başvurabilirsiniz.

Kişisel verilerinizin edinilmesi, işlenmesi ya da kullanılması hakkındaki sorularınız, verilerin bilgilendirmede, düzeltmede, işlenmelerinin kısıtlanmasında ya da silinmesinde, ayrıca verilmiş herhangi bir onayın iptalinde ya da belli bir verinin kullanılmasına itirazda ve de veri aktarımı hakkı için lütfen veri korumadan sorumlu birimimizle (bkz. nokta 1) irtibata geçiniz.

6. İtiraz hakkı

Kişisel verileri, menfaatlerin gözetilmesi bağlamında baskın olan meşru çıkarlarımızı korumak için yukarıda açıklandığı gibi işlediğimiz sürece, bu işlemeye gelecek için geçerli olacak şekilde itiraz edebilirsiniz. İşleme, doğrudan pazarlama amacıyla gerçekleştirilirse, bu hakkı istediğiniz zaman yukarıda açıklandığı gibi kullanabilirsiniz. İşleme başka amaçlar için yapılıyorsa, yalnızca özel durumunuzdan kaynaklanan nedenler varsa itiraz hakkınız vardır.

İtiraz hakkınızı kullandıktan sonra, şu durumlar dışında kişisel verilerinizi artık bu amaçlar için işlemeyeceğiz: Çıkarlarınızı, haklarınızı ve özgürlüklerinizi aşan zorlayıcı meşru nedenler olduğunu kanıtladığımızda veya verilerinizin işlenmesinin yasal hakların iddia, uygulama veya savunmasını gerektirdiğinde.

Bu, işlemenin doğrudan pazarlama amaçları için gerçekleştirilmesi durumunda geçerli değildir. O zaman kişisel verilerinizi artık bu amaç için işlemeyeceğiz.

Şubat 2020
Goethe-Institut e.V.