ปุ่มลัด:

ไปที่เนื้อหาโดยตรง(Alt 1) ข้ามไปยังเนวิเกชั่นหลัก (Alt 2)

BibToGo
คำแถลงความเป็นส่วนตัว

1. ความรับผิดชอบ

ความรับผิดชอบในแง่ของกฎระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (ต่อนี้ไปเรียกว่า “เรา”):
สถาบันเกอเธ่ อี.วี.
ออสคาร์-ฟ็อน-มิลเลอร์-ริง 18
80333 มิวนิค ประเทศเยอรมนี
โทรศัพท์: +49 89 15921-0
อีเมล: info@goethe.de

รายละเอียดการติดต่อของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล:
Die Datenschutzbeauftragte
สถาบันเกอเธ่ อี.วี.
ออสคาร์-ฟ็อน-มิลเลอร์-ริง 18
80333 มิวนิค ประเทศเยอรมนี
อีเมล: datenschutz@goethe.de

2. บัญชีผู้ใช้

เพื่อให้ใช้แอปนี้ได้ จำเป็นต้องลงทะเบียนและสร้าง “บัญชี Geothe.de” ในการลงทะเบียน เราประมวลผลข้อมูลการลงทะเบียนของคุณ (อีเมลและรหัสผ่าน) ซึ่งคุณเข้าใช้งาน เพื่อนำเสนอข้อเสนอเฉพาะบุคคลจากสถาบันเกอเธ่ ความยินยอมของคุณ รวมถึงประเทศของคุณ และภาษาที่คุณเลือกใช้

2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณและเนื้อหาของคุณ
ในการสร้างบัญชี Goethe.de เฉพาะข้อมูลที่จำเป็นซึ่งเราต้องใช้เพื่อดำเนินการตามข้อเสนอหรือข้อผูกพันตามสัญญากับคุณเท่านั้นที่เป็นข้อมูลบังคับ

เรารวบรวมและประมวลผลข้อมูลตามที่คุณได้ให้ไว้ในบริบทเพื่อการปฎิบัติตามสัญญาของสัญญาผู้ใช้นี้ ตามมาตรา 6 วรรค 1 ข้อบี ของกฎระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป ดังนี้
 • เพื่อตรวจสอบการสมัครของคุณในการสร้างบัญชี Goethe.de
 • เพื่อให้บริการต่าง ๆ ที่คุณสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (บล็อก กระดานสนทนา ความคิดเห็น การนำเสนอตนเอง ชุมชน การพูดคุย ฯลฯ)
 • เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ของเราตามสัญญาที่มีอยู่กับคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ฟังก์ชันที่ต้องชำระเงินของแอปฯ
คุณอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมได้โดยสมัครใจ และสร้างเนื้อหา (ซึ่งเรียกว่าเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น) เช่น รูปถ่ายของคุณ ข้อความในรูปแบบของบล็อก หรือเขียนข้อความในกระดานสนทนา กระดานแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ฯลฯ ในเว็บไซต์ คุณสามารถดูว่าข้อมูลใดรวบรวมไว้อย่างละเอียด ข้อมูลใดที่จำเป็น และข้อมูลใดที่เป็นความสมัครใจได้จากแบบฟอร์มการป้อนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เราประมวลผลข้อมูลที่ให้โดยสมัครใจเพื่อปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวมซึ่งมีความสำคัญมากกว่าสำหรับการแลกเปลี่ยนที่หลากหลายภายใต้กรอบการทำงานของแพลตฟอร์มของเรา ตามมาตรา 6 วรรค 1 ข้อเอฟ ของกฎระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป

2.2 การตลาดที่ปรับให้ตรงกับความต้องการของแต่ละบุคคล
เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด เรายังได้ใช้ข้อมูลที่คุณให้ไว้ในบัญชีผู้ใช้ เพื่อการออกแบบเว็บไซต์และข้อเสนอทางอินเทอร์เน็ตเฉพาะบุคคล เช่น  หน้าแรกเฉพาะบุคคล และบริเวณประวัติส่วนตัว ที่เรานำเสนอข้อเสนอที่เหมาะสมให้คุณ ทั้งนี้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของเราในการทำการตลาดที่ดีที่สุดสำหรับข้อเสนอของเรา ตามมาตรา 6 วรรค 1 ประโยค  1 ข้อเอฟ ของกฎระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป

2.3 การโฆษณาทางไปรษณีย์
เราสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ชื่อต้นและนามสกุล ที่อยู่ทางไปรษณีย์ของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาของเรา เช่น ส่งข้อเสนอที่น่าสนใจและข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราให้คุณทางจดหมาย และเพื่อปกป้องผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราในการโฆษณาต่อลูกค้าของเรา ภายในขอบเขตของการชั่งน้ำหนักผลประโยชน์ ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 6 วรรค 1 ข้อเอฟ ของกฎระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป ทั้งนี้ คุณสามารถคัดค้านการจัดเก็บและการใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ได้ตลอดเวลา โดยส่งข้อความไปที่ recht@goethe.de

2.4 การตีพิมพ์ข้อมูล
ในกรณีที่คุณยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลของคุณในการสร้างบัญชีผู้ใช้ ตามมาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 ของกฎระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป กรณีนี้ผู้ใช้รายอื่นอาจเห็นข้อมูลที่คุณให้ไว้โดยใช้บัญชี Goethe.de เช่น ชื่อของคุณ หรือชื่อผู้ใช้ การมีส่วนร่วม รวมถึงวันที่และเวลาที่สร้างบัญชี การเป็นสมาชิกในกลุ่ม เพื่อนของคุณ รายการการเรียนรู้ของคุณ ไฟล์ของคุณ สถานะออนไลน์ของคุณ การให้คะแนนของคุณ ระยะเวลาการเป็นสมาชิกของคุณ เพศของคุณ และรายการในสมุดเยี่ยมของคุณ

2.5 การรวบรวมข้อมูล
ในกรณีที่คุณเคยให้ข้อมูลส่วนบุคคลไว้กับบริการอื่นของสถาบันเกอเธ่มาแล้ว และหากคุณยินยอมตามมาตรา 6 วรรค 1 ของกฎระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป เราจะรวมข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้ก่อนหน้านี้กับข้อมูลของคุณในแอปฯ เข้าด้วยกัน และในขณะเดียวกัน หากคุณต้องการใช้บริการอื่น ๆ ที่ทางอินเทอร์เน็ตของสถาบันเกอเธ่มีให้ หรือแอปฯ ต่าง ๆ ในอนาคต เราต้องการทำให้ข้อมูลของคุณพร้อมใช้งานภายในสำหรับบริการเหล่านี้ โดยผ่านฐานข้อมูลลูกค้าส่วนกลางของเรา เพื่อให้คุณใช้บริการเหล่านี้ได้อย่างสะดวกโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลซ้ำ

2.6 การลบข้อมูล
ในกรณีที่คุณไม่ยืนยันการลงทะเบียนภายใน 7 วัน บัญชี Goethe.de ของคุณและข้อมูลที่ให้ไว้ในระหว่างการลงทะเบียนจะถูกลบทิ้ง หากคุณยืนยันการลงทะเบียน ระบบจะสร้างบัญชีผู้ใช้ตามคำอธิบายในปัจจุบัน คุณอาจลบบัญชี Goethe.de ของคุณและข้อมูลที่อยู่ในบัญชีได้ตลอดเวลา ทั้งนี้โดยการส่งข้อความไปยังตัวเลือกการติดต่อที่อธิบายไว้ด้านล่าง หรือโดยใช้ฟังก์ชันในบัญชีผู้ใช้ที่มีเพื่อการนี้

3. การใช้แอปฯ

3.1 ข้อมูลและการตั้งค่าที่คุณระบุ
คุณสามารถกรอกหมายเลขบัตรห้องสมุดในแอปฯ นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งค่าความเป็นส่วนตัวต่อไปนี้ลงในแอปฯ ได้แก่ ภาษา การเลือกสถาบันเกอเธ่ การเลือกไม่ให้แจ้งเตือนด้วยหน้าจอป๊อปอัพ การใช้กล้องเป็นเครื่องสแกนคิวอาร์โค้ด

เรารวบรวมและประมวลผลข้อมูลนี้ภายในกรอบการประมวลผลตามสัญญา ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 6 วรรค 1 ข้อบี ของกฎระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป เพื่อให้แอปฯ ใช้งานได้

3.2 ข้อมูลการใช้
ข้อมูลต่อไปนี้จะถูกสร้างขึ้นเมื่อเปิดใช้แอปฯ ได้แก่ กิจกรรมล่าสุด ชื่อผู้ใช้งานใน Goethe.de
เรารวบรวมและประมวลผลข้อมูลนี้ภายในกรอบการประมวลผลตามสัญญา ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 6 วรรค 1 ข้อบี ของกฎระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป เพื่อให้แอปฯ ใช้งานได้

4. ความปลอดภัยของข้อมูล

เราได้ดำเนินการปกป้องระบบของเราเพื่อไม่ให้ข้อมูลของคุณสูญหาย ถูกทำลาย เข้าถึง เปลี่ยนแปลง หรือเผยแพร่โดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต โดยผ่านมาตรการทางเทคนิคและมาตรการเชิงบริหารจัดการ เช่น การสร้างบัญชี Goethe.de หรือการเข้าสู่ระบบในภายหลังโดยใช้การเข้ารหัส SSL

5. สิทธิของคุณและรายละเอียดการติดต่อ

ในฐานะเจ้าของข้อมูล คุณมีสิทธิดังต่อไปนี้
 • ตามมาตรา 15 ของกฎระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป คุณมีสิทธิขอข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราประมวลผลตามที่ได้ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้
 • ตามมาตรา 16 ของกฎระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป คุณมีสิทธิสั่งให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ได้โดยทันที
 • ตามมาตรา 17 ของกฎระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป คุณมีสิทธิสั่งให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บไว้ เว้นแต่ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องประมวลผลต่อไปเพื่อการดังต่อไปนี้
  • เพื่อการใช้สิทธิแสดงความคิดเห็นและข้อมูล
  • เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย
  • เพื่อเหตุผลด้านผลประโยชน์สาธารณะ หรือ
  • เพื่อยืนยัน ใช้สิทธิ หรือต่อสู้ข้อเรียกร้องทางกฎหมาย
 • สิทธิตามมาตรา 18 ของกฎระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป เพื่อขอให้จำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ทั้งนี้ ตราบเท่าที่
  • คุณปฏิเสธความถูกต้องของข้อมูล
  • การประมวลผลไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่คุณปฏิเสธที่จะลบ
  • เราไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลอีกต่อไป แต่คุณจำเป็นต้องใช้ข้อมูล เพื่อยืนยัน ใช้สิทธิ หรือต่อสู้ข้อเรียกร้องทางกฎหมาย หรือ
  • คุณได้ยื่นคำร้องคัดค้านการประมวลผล ตามมาตรา 21 ของกฎระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป
 • ตามมาตรา 20 ของกฎระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป คุณมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้เรา ในรูปแบบที่ใช้กันทั่วไปและรูปแบบที่เครื่องอ่านได้ และร้องขอให้ถ่ายโอนข้อมูลไปยังบุคคลที่สามที่รับผิดชอบได้
 • สิทธิที่จะร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจกำกับดูแลตามมาตรา 77 ของกฎระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป คุณสามารถติดต่อผู้มีอำนาจกำกับดูแลในสถานที่พักอาศัยประจำ หรือสถานที่ทำงาน หรือที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทเราได้ตามกฎ
หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการรวบรวม การประมวลผล หรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ สำหรับข้อมูลการแก้ไข การจำกัดการประมวลผล หรือการลบข้อมูล ตลอดจนการเพิกถอนความยินยอมใด ๆ ที่ให้ไว้ หรือการคัดค้านการใช้ข้อมูลบางอย่าง รวมทั้งเกี่ยวกับสิทธิในการถ่ายโอนข้อมูล โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของบริษัทเรา (ดูข้อ 1)

6. สิทธิในการคัดค้าน

ตราบเท่าที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่อธิบายไว้ข้างต้นเพื่อปกป้องผลประโยชน์สำคัญที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการชั่งน้ำหนักผลประโยชน์ คุณอาจคัดค้านการประมวลผลนี้โดยให้มีผลต่อไปในอนาคต หากการประมวลผลทำเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดแบบตรง คุณสามารถใช้สิทธินี้ได้ทุกเมื่อตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น แต่ตราบเท่าที่การประมวลผลทำเพื่อวัตถุประสงค์อื่น คุณจะมีสิทธิคัดค้านก็ต่อเมื่อมีเหตุผลที่เกิดจากสถานการณ์เฉพาะตัวคุณเท่านั้น

หลังจากคุณใช้สิทธิคัดค้าน เราจะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามวัตถุประสงค์นี้ต่อไป เว้นแต่ในกรณีที่เราสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุผลที่จะประมวลผล ซึ่งเหนือกว่าผลประโยชน์ สิทธิและเสรีภาพของคุณ หรือถ้าการประมวลผลนั้นเป็นเพื่อการยืนยัน การใช้สิทธิ หรือการต่อสู้ข้อเรียกร้องทางกฎหมาย

ประกาศนี้จะไม่ใช้กับการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดแบบตรง ซึ่งเราจะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวนี้ต่อไป

February 2020
Goethe-Institut e.V.