Κυριακή Κώστα – Εκθεση
Συγκυριακές ασυνέπειες / Head and hand series

Κυριακη Κωστα – Εκθεση
Φωτ.: Goethe-Institut/Andreas Loucaides

Ως εικαστικός, η Κυριακή Κώστα ασχολείται με την επισκευή των αντικειμένων και τη νέα αισθητική που δημιουργείται μέσα από αυτή.

Κυριακη Κωστα

Ασχολούμαι με την επισκευή αντικειμένων και τη νέα αισθητική που δημιουργείται μέσα από αυτή. Μέσα από τη διαδικασία της αποκατάστασης επιδιώκω να εκμαιεύσω την "καινούργια οπτική" κοιτάζοντας πώς μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί ένας χώρος μετά την επισκευή του και πώς μπορεί η ταυτότητα του χώρου να επαναπροσδιοριστεί μετά τις νέες αλλαγές.

Η συγκεκριμένη δουλειά μπορεί να παραλληλιστεί με την θεωρία του Ζακ Λε Γκοφ, ο οποίος προσπαθώντας να εξηγήσει τη λεπτή διαχωριστική γραμμή μεταξύ παρελθόντος, παρόντος και μέλλοντος, χρησιμοποιεί το παράδειγμα της ασυνέπειας των γραμματικών χρόνων και το γεγονός ότι ένας παρελθοντικός χρόνος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να γίνει αναφορά στο παρόν ή ένας παροντικός αντίστοιχα για αναφορά στο μέλλον, δείχνοντας το πόσο εύπλαστη είναι η σχέση μεταξύ τους και το ότι στην ουσία το ένα είναι κατασκεύασμα του άλλου.

Στα έργα Συγκυριακές Ασυνέπειες / Head and Hand series, ανα/νεώνω το χώρο του Ινστούτου Γκαίτε χρησιμοποιώντας άχρηστα υλικά για πέταμα. Χρησιμοποιώ θραύσματα τα οποία δεν βρίσκονται πλέον σε χρήση επειδή θεωρούνται «άχρηστα». Τα διαχωρίζω, τα επανενώνω, και μέσα από μια οργανική διαδικασία, το μπρος-πίσω του χρόνου, «έργα», σύμβολα της γλώσσας, κρύσταλλα, γρίφοι και νύξεις αποκαλύπτονται.