Κατατακτήριο τεστ

Κατατακτήριο τεστ

  • Ατομική κατάταξη στο κατάλληλο επίπεδο
  • Ακριβές αποτέλεσμα, π.χ. A 1.2, B 2.1
  • Ακριβές αποτέλεσμα, π.χ. A 1.2, B 2.1

25 €

Διερευνητικό τεστ

  • Κατά προσέγγιση προσδιορισμός των γνώσεών σας στα Γερμανικά
  • Διάρκεια 15-20 λεπτά
  • Δωρεάν