Υλικό για εξάσκηση

Εδώ θα βρείτε υλικό για εξάσκηση για τις ενότητες Κατανόηση Προφορικού και Γραπτού Λόγου και Παραγωγή Γραπτού και Προφορικού Λόγου της εξέτασης Goethe-Zertifikat C1.

Υλικό για εξάσκηση online

Υλικο για ληψη

C1-Δείγμα εξέτασης για ενηλίκους
C1- Δείγμα εξέτασης για ενηλίκους Απ΄ευθείας ακρόαση της ενότητας Κατανόηση Προφορικού Λόγου (39:14 Min.) ​​​​​​​
C1- Δείγμα εξέτασης για ενηλίκους Απ΄ευθείας λήψη της ενότητας Παραγωγή Προφορικού Λόγου
© Goethe-Institut