Τμήματα εκμάθησης Γερμανικών στη Γερμανία

Επιμόρφωση στη Γερμανία Φωτ.: Goethe-Institute in Deutschland

Το Goethe-Institut διοργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια με στόχο την εμβάθυνση και ενίσχυση ειδικών γνώσεων στους τομείς:

  • Γερμανικός πολιτισμός
  • Μεθοδολογία και διδακτική μαθήματος: Προγράμματα εξ’ αποστάσεως και επιτόπιας επιμόρφωσης
  • Σεμινάρια για εκπαιδευτές και επιμορφωτές
  • Γλωσσική επιμόρφωση ειδικά για καθηγητές Γερμανικών

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Πληροφορίες για τη διαδικασία συμμετοχής και το έντυπο της αίτησης για τα σεμινάρια επιμόρφωσης θα βρείτε στη σελίδα Διαδικασία συμμετοχής/έντυπο αίτησης
  Παρακαλούμε προσέξτε σε όλα τα προγράμματα την επισήμανση για τις προαπαιτούμενες γνώσεις Γερμανικών. Ελέγξτε εδώ τις γνώσεις σας: Online-κατατακτήριο τεστ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο πρόγραμμα επιμόρφωσης του Goethe-Institut μπορούν να συμμετάσχουν:
  1. Υπότροφοι του Goethe-Institut.Υπότροφοι του Goethe-Institut
    Το Goethe-Institut διαθέτει στην Κύπρο κάθε χρόνο περίπου 4 υποτροφίες για επιμόρφωση στη Γερμανία.
  2. Άτομα που λαμβάνουν κάποιο επίδομα. Καθηγητές Γερμανικών, εκπαιδευτές και επιμορφωτές στα Γερμανικά, που χρηματοδοτούν το κόστος του σεμιναρίου με επίδομα από κάποια υπηρεσία ή οργανισμό στη χώρα τους. Ενημερωθείτε για επιχορηγήσεις στα πλαίσια του προγράμματος COMENIUS 2.2c από τον αντιπρόσωπο Sokrates στην Κύπρο: www.ec.europa.eu/cyprus
  3. Άτομα με πλήρη συμμετοχή στα έξοδα. Σπουδαστές που καταβάλουν οι ίδιοι το σύνολο των εξόδων του σεμιναρίου, της διαμονής και των εξόδων μετάβασης: Περισσότερες πληροφορίες