Τμήματα εκμάθησης Γερμανικών στη Γερμανία

Επιμόρφωση στη Γερμανία Φωτ.: Goethe-Institute in Deutschland

Το Goethe-Institut διοργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια με στόχο την εμβάθυνση και ενίσχυση ειδικών γνώσεων στους τομείς:

 • Γερμανικός πολιτισμός
 • Μεθοδολογία και διδακτική μαθήματος: Προγράμματα εξ’ αποστάσεως και επιτόπιας επιμόρφωσης
 • Σεμινάρια για εκπαιδευτές και επιμορφωτές
 • Γλωσσική επιμόρφωση ειδικά για καθηγητές Γερμανικών

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Πληροφορίες για τη διαδικασία συμμετοχής και το έντυπο της αίτησης για τα σεμινάρια επιμόρφωσης θα βρείτε στη σελίδα

Διαδικασία συμμετοχής/έντυπο αίτησης

Παρακαλούμε προσέξτε σε όλα τα προγράμματα την επισήμανση για τις προαπαιτούμενες γνώσεις Γερμανικών. Ελέγξτε εδώ τις γνώσεις σας:

Online-κατατακτήριο τεστ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο πρόγραμμα επιμόρφωσης του Goethe-Institut μπορούν να συμμετάσχουν:
 1. Υπότροφοι του Goethe-Institut.Υπότροφοι του Goethe-Institut
  Το Goethe-Institut διαθέτει στην Κύπρο κάθε χρόνο περίπου 4 υποτροφίες για επιμόρφωση στη Γερμανία.
 2. Άτομα που λαμβάνουν κάποιο επίδομα. Καθηγητές Γερμανικών, εκπαιδευτές και επιμορφωτές στα Γερμανικά, που χρηματοδοτούν το κόστος του σεμιναρίου με επίδομα από κάποια υπηρεσία ή οργανισμό στη χώρα τους. Ενημερωθείτε για επιχορηγήσεις στα πλαίσια του προγράμματος COMENIUS 2.2c από τον αντιπρόσωπο Sokrates στην Κύπρο:
  ec.europa.eu/cyprus
 3. Άτομα με πλήρη συμμετοχή στα έξοδα. Σπουδαστές που καταβάλουν οι ίδιοι το σύνολο των εξόδων του σεμιναρίου, της διαμονής και των εξόδων μετάβασης:
  Περισσότερες πληροφορίες