Προσωπικό του Ινστιτούτου

Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με όλα τα μέλη του προσωπικού του Ινστιτούτου Γκαίτε Κύπρου.
Κοιτάξτε στον κατάλογο των τμημάτων, για να βρείτε το άτομο που βρίσκεται στην καταλληλότερη θέση για να σας βοηθήσει.