Προσωπικό του Ινστιτούτου

Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με όλα τα μέλη του προσωπικού του Ινστιτούτου Γκαίτε Κύπρου.
Κοιτάξτε στον κατάλογο των τμημάτων, για να βρείτε το άτομο που βρίσκεται στην καταλληλότερη θέση για να σας βοηθήσει.

Dr. Gabriele Gauler Dr. Gabriele Gauler
Διευθύντρια Ινστιτούτου
Διευθύντρια Πολιτιστικού Προγράμματος και Διευθύντρια Γλωσσικού Τμήματος
Τηλ.: +357 22 674607
gabriele.gauler@goethe.de
Elli Michael Ελλη Μιχαηλ
Επικοινωνία και Ψηφιακά μέσα
Τηλ.: +357 22 674608 / +357 99 682747
elli.michael@goethe.de
Dr. Gabriele Gauler Dr. Gabriele Gauler
Διευθύντρια Ινστιτούτου
Διευθύντρια Πολιτιστικού Προγράμματος και Διευθύντρια Γλωσσικού Τμήματος
Τηλ.: +357 22 674607
gabriele.gauler@goethe.de
Νάταλη Στυλιανού Νάταλη Στυλιανού
Πολιτισμός και Εκπαίδευση
Τηλ.: +357 22 674606
natalie.stylianou@goethe.de
Dr. Gabriele Gauler Dr. Gabriele Gauler
Διευθύντρια Ινστιτούτου
Διευθύντρια Πολιτιστικού Προγράμματος και Διευθύντρια Γλωσσικού Τμήματος
Τηλ.: +357 22 674607
gabriele.gauler@goethe.de
Andrea Schuster Andrea Schuster-Besher
Υπεύθυνος Γλωσσικών Τμημάτων και Εξετάσεων
Τηλ.: +357 22 666614
andrea.schuster@goethe.de
Panagiota Koufopavlou Panagiota Koufopavlou
Τμήμα γλώσσας και εξετάσεων
Τηλ.: +357 22 674608
panagiota.koufopavlou@goethe.de
Dr. Gabriele Gauler Dr. Gabriele Gauler
Διευθύντρια Ινστιτούτου
Διευθύντρια Πολιτιστικού Προγράμματος και Διευθύντρια Γλωσσικού Τμήματος
Τηλ.: +357 22 674607
gabriele.gauler@goethe.de
Andrea Schuster Andrea Schuster-Besher
Υπεύθυνος Γλωσσικών Τμημάτων και Εξετάσεων
Τηλ.: +357 22 666614
andrea.schuster@goethe.de
Panagiota Koufopavlou Panagiota Koufopavlou
Τμήμα γλώσσας και εξετάσεων
Τηλ.: +357 22 674608
panagiota.koufopavlou@goethe.de
Nicole König Nicole König
Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών
Τηλ.: +357 22 674608
nicole.koenig@goethe.de