Projektet “Skole: Fremtidens partner”

 • Projektet “Skole: Fremtidens partner” © Kai Uwe Oesterhellweg

 • Projektet “Skole: Fremtidens partner” © Kai Uwe Oesterhellweg

 • Projektet “Skole: Fremtidens partner” © PASCH-net

 • Projektet “Skole: Fremtidens partner” © Kai Uwe Oesterhellweg

 • Projektet “Skole: Fremtidens partner” © Keller

 • Projektet “Skole: Fremtidens partner” © PASCH-net

 • Projektet “Skole: Fremtidens partner” © Jens Sauerbrey

Tiltaget „Skoler: Fremtidens partner“ (PASCH) knytter mere end 2.000 skoler med speciel tilknytning til Tyskland sammen i et verdensomspændende netværk. Goethe-Instituttet vejleder omkring 600 PASCH-skoler i nationale uddannelsessystemer i over 100 lande.

I februar 2008 oprettede det tyske udenrigsministerium tiltaget ”Skoler: Fremtidens partner” (PASCH). PASCH koordineres og omsættes af det tyske Udenrigsministerium i samarbejde med Udlandsskolevæsnets hovedkontor, Goethe-Instituttet, DAAD og Den Pædagogiske Udvekslingstjeneste.

Hovedtanke og mål

Fire hovedtanker står bag tilpasningen af PASCH:
 • Perspektiver gennem uddannelse,
 • horisontudvidelse gennem flersproglighed,
 • tilgang til sprog og uddannelse og
 • fælles tackling af fremtidige problemer som internationalt læringsfællesskab.

I februar 2008 oprettede det tyske udenrigsministerium tiltaget ”Skoler: Fremtidens partner” (PASCH). PASCH styrker og forbinder et verdensomspændende netværk af mere end 2.000 PASCH-skoler med speciel tilknytning til Tyskland. Goethe-Instituttet vejleder omkring 600 PASCH-skoler i nationale uddannelsessystemer i over 100 lande.

Tiltaget koordineres og omsættes af det tyske Udenrigsministerium i samarbejde med Udlandsskolevæsnets hovedkontor, Goethe-Instituttet, DAAD og Den Pædagogiske Udvekslingstjeneste.

Netværket af tyske skoler i udlandet og skoler, som udbyder det tyske sprogdiplom, bliver styrket. Derudover udbygges samarbejdet mellem skoler for at styrke tysk som fremmedsprog inden for de nationale uddannelsessystemer endnu mere. Dertil tilbydes stipendier til et studium i Tyskland og til muligheden for udveksling og skolepartnerskaber.

PASCHs mål

Tiltagets skal hos unge mennesker vække en vedvarende interesse og begejstring for det moderne Tyskland, dets samfund og det tyske sprog. Der opstår et verdensomspændende netværk af forbundsrepublikken Tysklands partnerskoler; skolerne bliver gennem fælles aktiviteter og udveksling et internationalt læringsfællesskab.

PASCH bidrager med attraktive uddannelsestilbud til vedvarende kvalificering af både elever og lærere. Tiltaget udvider også unge menneskers kompetencer til et studium i Tyskland og senere arbejdsmarkedet. Derudover er målet at opbygge levende og langsigtede forbindelser til Tyskland, samt at opfordre skoler, lærere og elever til åben tankeudveksling og samarbejde på tværs. PASCH er derudover forbundet med andre af tiltag inden for kultur- og uddannelsespolitikken i udlandet, som for eksempel det frivillige initiativ ”Kulturweit”.

Opgaver og forholdsregler

Goethe-Instituttet støtter og vejleder mere end 550 PASCH-skoler i at indføre og udbygge tysk som fag. Instituttet tilbyder lærere metodisk-didaktisk efteruddannelse og sprogkurser og udstyrer skoler med moderne, multimedialt anvendelige undervisnings-, lærings- og geografimaterialer. Som et led i tiltaget har Goethe-Instituttet derudover udsendte undervisningseksperter verden over, som skal vejlede PASCH-skolerne. Ungdomskurser i Tyskland for elever fra de deltagende skoler forbedrer tyskkundskaber, styrker interkulturel kompetence og gør geografi levende.
 

PASCH-net forbinder mere end 2.000 partnerskoler og 600.000 elever fra PASCH-skoler fra hele verden med hinanden i det internationale PASCH netværk.

Informationer om PASCH

Hjemmesiden informerer om de deltagende institutioner og deres aktiviteter i hele verden. Et interaktivt verdenskort giver et overblik over netværket af partnerskoler. De deltagende skoler kan præsentere sig selv i korte portrætter. Deltagerne kan præsentere deres projekter og give gode praktiske tips. PASCH-net giver også information om de internationale PASCH ungdomskurser i Tyskland samt fremme af skolepartnerskaber.

Information om PASCH-initiativet (på flere sprog)
Verdenskort
Skoleportrætter
Projekter over hele verden
PASCH-ungdomskurser
Skolepartnerskaber

Læringsmateriale og interaktive tilbud

Lærere og elever kan downloade videoer, tekster, lydfiler samt arbejdsark om aktuelle emner og ideer til brug i fremmedsprogsundervisningen. Materialet ligger frit tilgængeligt på PASCH-net. Læringsmaterialet til unge, som lærer tysk, er inddelt i emner, sprogniveau, format og eksamensforberedelse. Interaktive tilbud såsom kommentarfunktionen, der er i alle læringsmaterialerne, opfordrer til, at man deltager. Elever, der lærer tysk ved en PASCH-skole, kan deltage i konkurrencer med attraktive priser, som udskrives via PASCH-net over hele verden. I forbindelse med takeovers overtager lærere og elever PASCH-net Instagram-kanalen og poster selv.

Læringsmateriale
Konkurrencer
PASCH-net på Instagram

Online–elevavis PASCH-Global

På PASCH-Global blogger unge mennesker fra hele verden sammen på tysk. Med tekster, billeder, videoer og lydfiler giver de indblik i deres liv og viser deres syn på Tyskland. Online-elevavisen giver også mulighed for at deltage.

Information om PASCH-Global og hvordan du kan deltage

PASCH-læringsplatform

PASCH-læringsplatformen, som bygger på Moodle software, giver lærerne mulighed for at skabe virtuelle arbejdsrum til undervisningen og/eller til at deltage i online-efteruddannelser med tutor. På online-kurset “Moodle Tools til undervisningen” lærer de, hvordan de kan bruge PASCH-læringsplatformen i undervisningen eller som led i en efteruddannelse for lærere.

Information om PASCH-læringsplatformen

Information om studier i Tyskland og  PASCH-alumni

Kommende dimittender fra PASCH-skolerne får generelle informationer om emnet og interessante links, fx om PASCH-alumni platformen. De får information og tilbud om forskellige stipendier og PASCH-programmer. Dimittender fra PASCH-skolerne, der nu studerer i Tyskland, fortæller om deres oplevelser.

Information om studier i Tyskland
PASCH-alumni platformen

Registrering og log ind på PASCH-net

De fleste tilbud på hjemmesiden er frit tilgængelige. Dem, der ønsker at bruge tilbud som kommentarfunktionen, konkurrencer og communities på PASCH-net eller som blot ønsker at være aktiv på læringsplatformen, skal registreres og derefter blot logge sig på med deres e-mailadresse og adgangskode. Registrerede PASCH-lærere kan oprette koder for kolleger og elever på deres PASCH-skole.

FAQ om PASCH-initiativet og registreringen

Nyhedsbrev og sociale medier

Efter at have logget sig på under "Mein PASCH", kan registrerede brugere abonnere på det månedlige PASCH-nyhedsbrev og/eller nyhedsbrevet for elever. Hvis du følger PASCH-net på Facebook, Twitter og/eller Instagram, vil du også modtage regelmæssige oplysninger om tilbud fra PASCH-net.

Mein PASCH
Facebook
Twitter
Instagram

info@pasch-net.de
www.pasch-net.de

PASCH-netværket består på verdensplan af mere en 2.000 skoler. Goethe-Instituttet vejleder over 600 skoler i de nationale uddannelsessystemer i over 100 lande. Inden for tiltaget ”Skoler: Fremtidens Partner” har disse skoler indført eller udbygget deres tyskundervisning. På skolerne bliver tysk fortrinsvist udbudt som andet fremmedsprog. PASCH-netværket består desuden af rund 140 tyske skoler, i udlandet, 27 tysk-profil-skoler som ledes af udlandsskolevæsnets hovedkontor (ZfA) og mere end 1.100 nationale skoler, som tilbyder Kulturministerkonferencens tyske sprogdiplom.

Skoleportrætter

Top