Goethe-Zertifikat C2: GDS

Du vil gerne …

  • studere eller forske i Tyskland
  • undervise på en skole i Tyskland
  • bevise din læringssucces på niveau C2
  • have et officielt og internationalt anerkendt certifikat

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) er en tyskprøve for voksne. Den anerkender et meget omfattende avanceret sprogniveau og svarer til det højeste niveau (C2) af kompetenceskalaens seks niveauer inden for Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog.

Når du har bestået prøven viser du, at du …

  • i praksis kan forstå alt, hvad du læser eller hører uden besvær.
  • kan sammenfatte forskellige informationer fra forskellige skriftlige og mundtlige kilder og i den forbindelse gengive begrundelser og forklaringer i en sammenhængende fremstilling.
  • kan udtrykke dig spontant, meget flydende og nøjagtigt og også tydeliggøre finere betydningsnuancer ved mere komplekse sagsforhold.
Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom gør det muligt for udenlandske studerende at få adgang til tyske universiteter og tjener mange steder som bevis på, at man kan undervise i tysk. De tyske delstater anerkender prøven som sprogligt bevis på, at man er kvalificeret til lærergerningen. Information herom fås ved anerkendelsesstederne i de respektive delstaters kultur-, skole- eller uddannelsesministerium, det offentlige læreruddannelseskontor, distriktsregering eller senatsforvaltning.

Fra den 01.01.2012 har Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom afløst de tre forrige Goethe-Zertifikat-prøver: Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) og Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS).

Testdatoer

*) Den viste billigere pris gælder, hvis du allerede har deltaget i et tyskkursus hos Goethe-Institut inden for de sidste seks måneder. De seks måneder refererer herved til tidsrummet mellem afslutning af sprogkurset og datoen for tysk eksamen. I dette tilfælde ændres prisen automatisk undervejs i bestillingsprocessen. Hvis dette ikke sker, så kontakt kursusadministrationen.

Kontakt

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning i forbindelse med prøverne? Ring eller skriv til Uta Sterr-Sørensen eller Imke Baasen.

Uta Sterr-Sørensen
Tlf. +45 3336 6459
zertifikat-kopenhagen@goethe.de
Imke Baasen
Tlf. +45 3336 6452
zertifikat-kopenhagen@goethe.de
 

Forberedelse

Øvelsesmaterialer

Her finder du model- og øvesæt til at øve online, også handicapvenlige og interaktive.

Yderligere informationer

Hvad tester vi ved Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom? Hvad er ellers vigtigt?