Goethe-Zertifikat A2

Du vil gerne …

  • bevise enkle tyskkundskaber
  • bevise din læringssucces på niveau A2
  • have et officielt og international anerkendt certifikat 

Goethe-Zertifikat A2 er en tyskprøve for voksne. Den forudsætter elementære sprogkundskaber og svarer til andet niveau (A2) af kompetenceskalaens seks niveauer inden for Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog.

Når du har bestået prøven viser du, at du …

  • kan forstå og benytte dig af sætninger og hyppigt anvendte udtryk, som bruges i hverdagssituationer.
  • kan gøre dig forståelig i enkle, rutinemæssige situationer, hvor det drejer sig om enkel og direkte udveksling af informationer om velkendte og almindelige temaer.
  • med enkle midler kan beskrive din egen baggrund og uddannelse og ting i sammenhæng med umiddelbare behov.

Testdatoer

*) Den viste billigere pris gælder, hvis du allerede har deltaget i et tyskkursus hos Goethe-Institut inden for de sidste seks måneder. De seks måneder refererer herved til tidsrummet mellem afslutning af sprogkurset og datoen for tysk eksamen. I dette tilfælde ændres prisen automatisk undervejs i bestillingsprocessen. Hvis dette ikke sker, så kontakt kursusadministrationen.

Kontakt

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning i forbindelse med prøverne? Ring eller skriv til Uta Sterr-Sørensen eller Dorte Klingelhöfer.

Uta Sterr-Sørensen
Tel. +45 3336 6459
zertifikat-kopenhagen@goethe.de
Dorte Klingelhöfer
Tel. +45 3336 6453
zertifikat-kopenhagen@goethe.de
 

Forberedelse

Øvelsesmaterialer

Her finder du model- og øvelsessæt til at øve online, også handicapvenlige og interaktive.

Yderligere informationer

Hvad tester vi ved Goethe-Zertifikat A2? Hvad er ellers vigtigt?