Ofte stillede spørgsmål

Her informerer vi dig om generelle og ofte stillede spørgsmål angående Goethe-Instituttets prøver.

Hvis du har yderligere spørgsmål om Goethe-Zertifikate A1 til C2, kan du informere dig gratis og uforpligtende i en personlig rådgivningssamtale ved et af vores prøvecentre (Goethe-Institutter, Goethe-centre eller prøvesamarbejdspartnere).

Goethe-Instituttets prøver står til rådighed for alle interesserede og kan tages uafhængigt af besiddelsen af et tysk statsborgerskab. De er konciperet som bevis for sprogkundskaber i tysk som fremmedsprog og tysk som andetsprog.
Der bliver anbefalet en mindstealder for deltagelsen.

The testing locations make every effort to accommodate participants with special needs (such as chronic illnesses, visual or hearing impairment). The level and type of chronic illness/disability must be disclosed upon registering for the exam and be confirmed by a doctor’s attestation. The testing location is obligated to maintain strict confidentiality.

More detailed information can be obtained directly at the testing location at which you wish to take the exam.

Du må forlade rummet i et passende tidsrum (toiletbesøg). Det bliver noteret i “Protokollen om prøvens gennemførelse”.

Klassificeringen af Goethe-Zertifikate A1 bis C2 svarende til Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog finder du under
Niveauerne i Goethe-Instituttets prøver og sprogkurser
Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog

Bekræftelser, som viser deltagelsen på et sprogkursus, en niveautest, en prøve eller lignende, er ikke nok.

Kun et prøvecertifikat, Goethe-Zertifikat A1 til C2 hhv. das Kleine eller Große Deutsche Sprachdiplom, gælder verden over som et anerkendt bevis på de pågældende kundskaber i tysk som fremmedsprog.

Prøverne Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom, Zentrale Oberstufenprüfung, Kleines Deutsches Sprachdiplom og Großes Deutsches Sprachdiplom er anerkendte sproglige beviser, som gør det muligt at studere på et universitet i Tyskland og fritager fra en TestDaF-prøve eller andre universitetsrelaterede prøver. 

Om sprogkravene på dit ønskede universitet og til dit studie bedes du informere dig på det pågældende universitet eller selv undersøge det på www.sprachnachweis.de.

I forhold til vurderingen af alle Goethe-Instituttets skriftlige prøver er den retskrivning gældende, som har været fastlagt siden august 2006. Grundlag for dette er „DUDEN. Die deutsche Rechtschreibung“ (fra 24. oplag i 2006) og „WAHRIG. Die deutsche Rechtschreibung“ (fra 2006).

De aktuelt gælndende regler kan du finde på internettet under:
Duden. Die deutsche Rechtschreibung
Der Duden Produktkatalog
Bertelsmann WAHRIG. Verlagsprogramm
Institut für Deutsche Sprache (IDS)
DUDEN. Sprachberatung

At lære er en individuel proces. Hvor meget tid du har brug for for at komme et niveau højere op, afhænger af forskellige faktorer: engagement, tidsforbrug og brugen af yderligere øvetilbud.

Hvis du allerede har lært et eller flere fremmedsprog, kommer du nok til at lære tysk hurtigere. Det spiller en stor rolle, om du deltager på et sprogskursus i dit hjemland eller i Tyskland, hvor du også uden for undervisningen kan høre og tale tysk.

Også undervisningens intensitet (intensive kurser eller aftenkurser o.l.) er vigtig i fht. læringsprocessen. Du bedes henvende dig til dit ønskede prøvecenter og lade dig vejlede personligt.

Til hver enkelt prøve finder du følgende øvelses- og informationsmateriale
  • materiale til at kunne øve online
  • materiale til at downloade
  • materialie til at bestille
  • prøveordning og prøvegennemførelsesbestemmelser
Nogle steder kan du få materialer i sprogafdelingen på dit lokale Goethe-Institut.

Til nogle prøver findes fjernlæringsmateriale og onlinekurser.
At lære tysk igennem fjernundervisning

Prøven som helhed kan aflægges så ofte, du vil. Enkeltheder, også angående mulige delgentagelser, er reglementeret i den tilsvarende prøves gennemførelsesbestemmelser.


Goethe-Instituttets certifikater Goethe-Zertifikate A1 til C2 er gyldige i ubegrænset tid.

Mange institutioner og arbejdsgivere forlanger dog et certifikat, der ikke er mere end to år gammelt.

På denne måde forbliver beviserne for Zentrale Oberstufenpråfung (ZOP), das Kleine Deutsche Sprachdiplom (KDS) og das Große Deutsche Sprachdiplom (GDS) gyldige efter indførelsen af det nye Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom og omstillingen af prøvetilbuddet til C2 efter den 01.01. 2012.

Principielt bliver der ikke udstedt duplikater.

Hvis prøven ikke er ældre end 10 år gammel, kan prøvecentret, hvor du har aflagt prøven, dog mod betaling udstede et erstatningscertifikat.

Ved navneændring (fx ved indgåelse af ægteskab, adoption, skilsmisse eller lignende) bliver der hverken udstedt et nyt certifikat eller en erstatsningsskrivelse.

En navneændring kan attesteres igennem den tilsvarende myndigheds attest (fødselsattest, vielsesattest o.l.) hhv. igennem en bekræftet kopi.

Navnet hhv. stavningen af navnet stammer fra den fotolegitimation, som bruges ved tilmeldingen.
Certifikatet for den beståede prøve bliver udfærdiget på baggrund af disse informationer.

Hvis du skal bruge dit certifikat i studierelaterede samenhænge, kan du få det bekræftet ved alle offentlige myndigheder. Arbejdsgivere har for det meste brug for en bekræftelse fra en autoriseret advokat.

En officiel oversættelse kan laves af en statsligt anerkendt oversætter eller igennem et oversættelseskontor.

Prøvedeltagelsen er hverken bundet til et bestemt sprog- eller forberedelseskursus eller til erhvervelsen af certifikatet på niveauet derunder.

Vi anbefaler dogf, at man deltager i et forberedelseskursus på et prøvecenter. Her får du de nødvendige sproglige og prøvespecifikke færdigheder, der gør det så nemt som muligt for dig at aflægge prøven.

Du bedes henvende dig til dit ønskede prøvecenter for at lade dig rådgive personligt.

If you took your exam at a Goethe-Institut and have not received any other information, you can view your exam results at Mein Goethe.de.


Help with registration on My Goethe.de:
© Goethe-Institut


Help with retrieving exam results:
© Goethe-Institut

If you have any questions, please contact your Goethe-Institut directly.

If you took your exam with an examination partner working with the Goethe-Institut, please contact your examination centre directly.

Kontakt

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning i forbindelse med prøverne? Ring eller skriv til Uta Sterr-Sørensen eller Imke Baasen.

Uta Sterr-Sørensen
Tlf. +45 3336 6459
zertifikat-kopenhagen@goethe.de
Imke Baasen
Tlf. +45 3336 6452
zertifikat-kopenhagen@goethe.de
 
Top