Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch

Du vil gerne …

  • aflægge en tyskprøve for unge mellem 12 og 16 år
  • bevise enkle tyskkundskaber
  • bevise din læringssucces på niveau A2
  • have et officielt og internationalt anerkendt certifikat

Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch er en tyskprøve for unge i alderen 12 til 16 år. Den dokumenterer helt basale sprogkundskaber og svarer til andet niveau (A2) på kompetenceskalaens seks niveauer inden for Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog.   

Når du har bestået prøven viser du, at du …

  • kan forstå og bruge sætninger og ofte anvendte udtryk i hverdagssituationer.
  • kan gøre dig forståelig i enkle, rutineprægede situationer, hvor det drejer sig om udveksling af informationer om kendte og almindelige emner.
  • med få midler kan beskrive din egen baggrund, uddannelse, de direkte omgivelser og ting i forbindelse med umiddelbare behov.

Testdatoer

*) Den viste billigere pris gælder, hvis du allerede har deltaget i et tyskkursus hos Goethe-Institut inden for de sidste seks måneder. De seks måneder refererer herved til tidsrummet mellem afslutning af sprogkurset og datoen for tysk eksamen. I dette tilfælde ændres prisen automatisk undervejs i bestillingsprocessen. Hvis dette ikke sker, så kontakt kursusadministrationen.

Information til lærere

Her finder du alle oplysninger om, hvordan du gennemfører Goethe-Instituttets prøver til de internationalt anerkendte certifikater på din skole eller hvordan du tilmelder dine elever til Goethe-prøver på andre skoler.

Kontakt

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning i forbindelse med prøverne? Ring eller skriv til Uta Sterr-Sørensen eller Dorte Klingelhöfer.

Uta Sterr-Sørensen
Tel. +45 3336 6459
zertifikat-kopenhagen@goethe.de
Dorte Klingelhöfer
Tel. +45 3336 6453
zertifikat-kopenhagen@goethe.de
 

Forberedelse

Øvelsesmaterialer

Her finder du model- og øvelsessæt til at øve online, også interaktivt.

Yderligere informationer

Hvad tester vi ved Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch? Hvad er ellers vigtigt?