Vores læringskoncept
målorienteret, klart struktureret, afvekslende

Vores læringskoncept Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Undervisningen på Goethe-Instituttet betyder ikke kun at lære et sprog, men også at lære en kultur at kende. I en personlig samtale og med en sprogtest finder vi frem til, hvilke sprogkundskaber du allerede har. Sammen udvælger vi et egnet kursus til dig. Få mere viden om tyskundervisningen på Goethe-Instituttet.

Vores undervisning

 • tilgodeser de nyeste opdagelser i undervisnings- og læringsforskningen.
 • er afvekslende og kommunikativ. Tale-, lytte-, læse- og skrivefærdighed bliver øvet i hverdagslignende situationer med autentiske tekster.
 • er aktuel og interkulturelt orienteret.
  Geografiske, historiske og kulturelle temaer, (internet-)projekter og efterforskningsopgaver giver mange muligheder for at arbejde med og forstå den tysktalende kultur.
 • undervisningssproget er tysk fra første time.
 • vores Lernplattform har innovative og fleksible læringstilbud.

Vores Kursussystem

 • bygger på de seks niveautrin inden for Den Fælles Europæiske Refernceramme for Sprog. Dermed er de sprogkundskaber du får ved vores sprogkurset objektivt målelige og kan sammenlignes internationalt.
 • er ens over hele verden og transparent. Efter at du har afsluttet et kursus kan du fleksibelt fortsætte med at lære – der hvor det passer dig bedst, i Tyskland eller online.

Vores undervisere

 • er specielt uddannede til at undervise i tysk som fremmedsprog, på grundlag af ud- og efteruddannelsesprogrammet DLL-Deutsch Lehren Lernen, som er blevet udviklet af fagfolk fra Goethe-Instituttet og akademiske konsulenter.
 • har tysk som modersmål eller råder over meget gode tyske sprogkundskaber.
 • har erfaringer med at samarbejde med mennesker fra forskellige lande og kulturelle kredse.
 • bliver regelmæssigt efteruddannet hos os, og er dermed altid up to date i formidlingen af tysk som fremmedsprog.
 • informerer dig regelmæssigt om din læringssucces og vejleder dig i, hvordan du bedst kan lære videre hen.

Vores tyskprøver

Vores pluspoint

 • Oplev Tysklands mangfoldighed. Med et tyskkursus ved Goethe-Instituttet har du adgang til vores bibliotek og mediatek. Og du har mulighed for at deltage i talrige kulturelle arrangementer.
 • Benyt dig af vores gratis øvelses- og kommunikationstilbud Deutsch für dich. I vores online forum for alle der lærer tysk, har du adgang til omfangsrige, interaktive undervisnings- og øvelsesmateriale, og du har mulighed for at spare med andre medlemmer.
Et af de vigtigste mål for vores arbejde er vores kunders tilfredshed. Af den grund gennemfører vi en samlet verdensomspændende kvalitetsmanagementprocedure. Den sikrer, at sprogkurserne og prøverne bliver gennemført efter en fælles standard ved alle Goethe-Institutter verden over.