Partnere

Kulturforeninger in Århus

Kulturgesellschaft in Århus (KG Århus) er en forening, som formidler og støtter tysk kultur og sprog, med vægt på formidlingen af et aktuelt og differentieret billede af Tyskland i Danmark.

Foreningen arrangerer bl.a. forfatteraftener, kabaretaftener, koncerter, symposier, podiumsdiskussioner og lign. Arrangementerne finder sted i samarbejde med Goethe-Institut Dänemark, Tysklærerforeningen ved Handelsskolerne, Gymnasielærerforeningen, Universitet i Århus eller med CBS Århus. Finansieringen foregår næsten udelukkende gennem bidrag fra Goethe-Institut Dänemark. --Bestyrelsen i KG Århus arbejder frivilligt og ulønnet, dvs. at alle aktiviteter kun kan gennemføres på grund af den frivillige indsats fra bestyrelsesmedlemmerne.

Her finder man blandet andet:

  • kulturelle arrangementer med relation til Tyskland  
  • tyskkurser
  • tilbud om information omkring Tyskland
  • Netværkspleje i Tyskland

Udenlandsk-tyske kulturforeninger er i modsætning til Goethe-Instituttet ikke tyske institutioner, men, i dette tilfælde, danske institutioner.

Deres arbejde er – ligesom Goethe-Instituttets arbejde – afhængigt af det tyske udenrigsministeriums gældende kultur- og uddannelsespolitik. Der er et tæt og tillidsfuldt samarbejde med Goethe-Institutterne, om end samarbejdet ikke er kontraktligt forpligtet. Gennem den ansvarlige tyske udenrigs repræsentation modtager foreningerne hvert år en større sum penge fra de tyske offentlige kasser som tilskud til foreningernes budget.