Hurtig adgang:

Gå direkte til indholdet (Alt 1) Gå direkte til hovednavigationen (Alt 2)

Opgaver og mål


Goethe-Instituttet er Tysklands kulturinstitut i udlandet. 

Vi fremmer kendskabet til det tyske sprog og plejer internationalt kulturelt samarbejde. Vi formidler et omfattende tysklandsbillede ved hjælp af information om det kulturelle, samfundsmæssige og politiske liv. 

Med vores netværk af Goethe-Institutter, Goethe-Centre, kulturselskaber, læsesale samt prøve- og sprogcentre varetager vi opgaver for den udenlandske kultur- og uddannelsespolitik. I den forbindelse er vi også partnere for offentlige og private kulturselskaber samt for forbundslande, kommuner og erhvervsliv.

Et åbent samfund og en levende tysk kultur er grundlaget for et arbejde med mange facetter. Vore partneres faglige kvalifikationer og intentioner smelter sammen med vores idégrundlag og kunnen, og indgår som en naturlig del af vores arbejdsproces. På denne måde opstår der en meningsfuld dialog med vore partnere i ind- og udland. I den forbindelse betragter vi os som serviceydere og partnere for alle, som aktivt beskæftiger sig med Tyskland og tysk sprog og kultur. Vi arbejder på eget ansvar og er politisk uafhængige. Vi tager de nye udfordringer op, der følger med globaliseringen og udvikler nye koncepter for en mere human verden ved hjælp af dialog og forståelse. En verden i hvilken den kulturelle mangfoldighed bliver anerkendt som en rigdom.

Sprache. Kultur. Deutschland.

Som Tysklands kulturinstitut med globale aktiviteter slår vi et slag for forståelsen mellem Tyskland, Europa og hele verden. Det gør vi på grundlag af rammeaftalen med Det Tyske Udenrigsministerium. Vi oplyser om Tyskland og Europas kulturelle og samfundsmæssige diversitet i hele verden. 158 Goethe-Institutter i 98 lande udgør sammen med en lang række partnerorganisationer vores globale netværk. Vores arbejde støttes af Det Tyske Udenrigsministerium. Som en registreret forening handler vi på eget ansvar, uafhængigt af partipolitiske interesser og juridisk selvstændigt. Omkring en tredjedel af vores budget stammer fra indtægter fra sprogkurser og prøver. Derudover modtager vi støtte fra Den Europæiske Union, flere tyske ministerier samt fonde og virksomheder i Tyskland og udlandet. 

Vi bidrager til at forankre det tyske sprog i værtslandenes uddannelsessystemer. Vi hjælper flere end 100.000 skoler verden over med at yde en tyskundervisning af højeste kvalitet og fremmer videreuddannelse og kvalificering af tyskundervisere. Desuden tilbyder vi sprogkurser, som spænder fra almene tyskkurser over erhvervsforberedende sprogkurser til seminarer om samfundsmæssig og kulturel bevidsthed. Vores tilbud omfatter onlinekurser og selvstudier. Hvert år gennemfører mere end en halv million mennesker i hele verden en tyskprøve ved et Goethe-Institut eller hos en af vores samarbejdspartnere. Med et bredt undervisnings- og oplysningstilbud hjælper vi især studerende og fagfolk fra udlandet på deres vej til Tyskland.   

Vi har tillid til værdien af det potentiale, som ligger i den internationale kulturudveksling. Vores cirka 20.000 årlige kulturarrangementer bliver til i et partnersamarbejde med statslige såvel som ikke-statslige institutioner og civile initiativer i vores værtslande. Vi kvalificerer, rådgiver og bringer kreative mennesker sammen og støtter etableringen af bæredygtige strukturer i den kulturelle og kreative branche, f.eks. via videreuddannelsestilbud til kulturaktører eller internationalisering af kreative virksomheder. Med vores residensprogrammer, samarbejder og samproduktioner styrker vi det globale netværk mellem kulturaktører. Vi tilbyder et frirum til dem, der er aktive i civilsamfundet, for at sikre en åben meningsudveksling. Vi holder fast i den demokratiske dialog – også i vanskelige tider. I vores arbejde orienterer vi os efter værdierne i et demokratisk og liberalt retssamfund. 

Ved hjælp af vores digitale informations- og undervisningstilbud på mere end 60 sprog og et netværk med 95 biblioteker tilbyder vi optimale rammer for læring, møder og deltagelse. Vi benytter innovative teknologier, udnytter digitaliseringen og reflekterer samtidig over dens konsekvenser for mennesker og samfund. Med en bred vifte af forskellige formater som informationsrejser for meningsdannere, faglig udveksling mellem eksperter, udvekslingsprogrammer for unge og internationale festivaler skaber vi rammerne for møder i hele verden. 

Goethe-Instituttet i Danmark

Goethe-Institut Dänemark er ansvarlig for hele Danmark inklusive Island, Færøerne og Grønland. Instituttet er desuden ansvarlig for "Kulturgesellschaft i Århus", der ledes lokalt.

Goethe-Institut Dänemark gennemfører, oftest i samarbejde med danske partnere, kulturprogrammer inden for alle områder (film, litteratur, teater, musik, bildende kunst, videnskab og aktuelle emner). Gennem vores arrangementer i København og i hele landet formidler vi aktuelle emner og tendenser inden for kultur og samfund til den danske offentlighed. Vi støtter idéen om et aktivt kulturelt naboskab som partner i en bilateral og europæisk kulturudveksling.

Sprogafdelingen tilbyder et bredt udvalg af videreuddannelsestilbud for tysklærere og sprogpolitiske aktiviteter i tæt samarbejde med danske tysklærerforeninger. Vores servicetilbud omfatter reklame-, marketing- og undervisningsmateriale inden for området tysk som fremmedsprog i Danmark. Sprogkurser og eksamensforberedende kurser tilbydes på to sproginstitutter i København og Århus i samarbejde med Goethe-Institut. Samtlige eksaminer, som er internationalt anerkendte, kan aflægges på Goethe-Institut Dänemark.

Servicetilbud

Kender du vores digitale bibliotek Onleihe? Her finder du over 23.000 tysksprogede ebøger, lydbøger og materialer til tysklærende, tidsskrifter og aviser samt film. Så snart du har registreret dig og aktiveret din lånerkonto, kan du frit benytte Onleihe på din PC, bærbar eller telefon via Onleihe-appen, når du vil og hvor du vil - helt gratis!  
Goethe-Instituttets støtteprogram ”Übersetzungen deutscher Bücher in eine Fremdsprache” støtter udenlandske forlag i forbindelse med udgivelsen af tysk litteratur. Dermed skal ikke-tysksprogede læsere få adgang til aktuelle tyske værker inden for moderne litteratur, børne- og ungdomsbøger, vigtige videnskabelige udgivelser og fagbøger. 

Det er muligt for kulturformidlere at forske i og låne film fra Goethe-Instituttets filmkatalog. Filmudvalget omfatter flere end 600 spille- og dokumentarfilm.
 

Goethe-Instituttets årbog

Årbogen giver dig en omfattende oversigt over Goethe-Instituttets arbejde.

Top