Opgaver og mål


Goethe-Instituttet er Tysklands kulturinstitut i udlandet. 

Vi fremmer kendskabet til det tyske sprog og plejer internationalt kulturelt samarbejde. Vi formidler et omfattende tysklandsbillede ved hjælp af information om det kulturelle, samfundsmæssige og politiske liv. 

Med vores netværk af Goethe-Institutter, Goethe-Centre, kulturselskaber, læsesale samt prøve- og sprogcentre varetager vi opgaver for den udenlandske kultur- og uddannelsespolitik. I den forbindelse er vi også partnere for offentlige og private kulturselskaber samt for forbundslande, kommuner og erhvervsliv.

Et åbent samfund og en levende tysk kultur er grundlaget for et arbejde med mange facetter. Vore partneres faglige kvalifikationer og intentioner smelter sammen med vores idégrundlag og kunnen, og indgår som en naturlig del af vores arbejdsproces. På denne måde opstår der en meningsfuld dialog med vore partnere i ind- og udland. I den forbindelse betragter vi os som serviceydere og partnere for alle, som aktivt beskæftiger sig med Tyskland og tysk sprog og kultur. Vi arbejder på eget ansvar og er politisk uafhængige. Vi tager de nye udfordringer op, der følger med globaliseringen og udvikler nye koncepter for en mere human verden ved hjælp af dialog og forståelse. En verden i hvilken den kulturelle mangfoldighed bliver anerkendt som en rigdom.


 

Goethe-Instituttet i Danmark

Das Goethe-Institut Dänemark in Kopenhagen, Eingangsbereich und Bibliothek Foto: Jon Norddahl Goethe-Institut Dänemark er ansvarlig for hele Danmark inklusive Island, Færøerne og Grønland. Instituttet er desuden ansvarlig for "Kulturgesellschaft i Århus", der ledes lokalt.

Goethe-Institut Dänemark gennemfører, oftest i samarbejde med danske partnere, kulturprogrammer inden for alle områder (film, litteratur, teater, musik, bildende kunst, videnskab og aktuelle emner). Gennem vores arrangementer i København og i hele landet formidler vi aktuelle emner og tendenser inden for kultur og samfund til den danske offentlighed. Vi støtter idéen om et aktivt kulturelt naboskab som partner i en bilateral og europæisk kulturudveksling.

Sprogafdelingen tilbyder et bredt udvalg af videreuddannelsestilbud for tysklærere og sprogpolitiske aktiviteter i tæt samarbejde med danske tysklærerforeninger. Vores servicetilbud omfatter reklame-, marketing- og undervisningsmateriale inden for området tysk som fremmedsprog i Danmark. Sprogkurser og eksamensforberedende kurser tilbydes på to sproginstitutter i København og Århus i samarbejde med Goethe-Institut. Samtlige eksaminer, som er internationalt anerkendte, kan aflægges på Goethe-Institut Dänemark.

Goethe-Instituttets bibliotek formidler information om aktuelle aspekter af det kulturelle, sociale og politiske liv i Tyskland. Tilbuddet omfatter print- og audiovisuelle medier. Dertil hører også undervisningsmateriale til at lære tysk og dagblade, ugeaviser og tidsskrifter. Bibliotekets medier kan via hjemmesiden bibliotek.dk bestilles til offentlige biblioteker i hele Danmark. I bibliotekets base kan man søge på alle materialer i hele biblioteket såvel som digitale ressourcer. Det digitale bibliotek ONLEIHE giver mulighed for at udlåne digitale medier som e-bøger, e-lydbøger eller e-tidsskrifter for et bestemt tidsrum ved at downloade titlerne.