Tilbud for kunstnere og kulturaktører

International
Kulturstøtte

Oversigt over Goethe-Instituttets kultur- og kunststøtte i Tyskland og i hele verden.

International koproduktionsfond

Ansøgningsfrister:
21.04.2023
15.10.2023

Projektfond "Bildende Kunst"

Ansøgningsfrist:
15.10.2023

Oversættelsesstøtte

Kun danske og islandske forlag er berettigede til at søge om støtte

Flere tilbud

Skoleinspektør Kai Andersens Fond

Tilskud på op til 5000 kr. til mellemfolkeligt samarbejde mellem Danmark og Tyskland