Tyskprøver

A1

Unge

Voksne

Goethe-Zertifikat A1

Når man har bestået prøven, kan man forstå og bruge velkendte, dagligdags og helt enkle sætninger, som stiler mod at tilfredsstille konkrete behov. Man kan præsentere sig selv og andre, og stille andre folk spørgsmål om deres person – f.eks. hvor de bor, hvilke mennesker de kender, eller hvilke ting de har – og man kan svare på spørgsmål af samme slags. Man kan gøre sig forståelig på en enkel måde, hvis samtalepartnerne taler langsomt og tydeligt og er parate til at hjælpe.

A2

Unge

Voksne

Goethe-Zertifikat A2

Når man har bestået prøven, kan man forstå og bruge sætninger og hyppigt anvendte udtryk, som hænger sammen med områder af umiddelbar betydning (f.eks. informationer om person, familie, indkøb, arbejde og nærmiljø). Man kan gøre sig forståelig i enkle, rutinemæssige situationer, hvor det drejer sig om enkel og direkte udveksling af informationer om velkendte og gængste ting. Man kan med enkle midler beskrive sin egen herkomst og uddannelse og ting i sammenhæng med umiddelbare behov.

B1

Unge

Voksne

Goethe-Zertifikat B1

Når man har bestået prøven, kan man forstå hovedpunkterne, når der bruges standardsprog, og når det drejer sig om velkendte ting fra arbejde, skole, fritid osv. Man kan klare de fleste situationer, som man støder ind i på rejser i sprogområdet. Man kan ytre sig enkelt og sammenhængende om velkendte temaer og personlige interesseområder. Man kan fortælle om erfaringer og hændelser, drømme, håb, mål og give korte begrundelser og forklaringer på planer og anskuelser.

B2

Voksne

Goethe-Zertifikat B2

Når man har bestået prøven, kan man forstå hovedindholdet i komplekse tekster til konkrete og abstrakte temaer; man forstår også en faglig diskussion indenfor ens eget specialområde. Man kan gøre sig forståelig så spontant og flydende, at en normal samtale med folk, der har tysk som modersmål, er mulig uden større anstrengelse fra begge sider. Man kan udtrykke sig klart og detaljeret om et bredt spektrum af temaer, kommentere et standpunkt til et aktuelt spørgsmål og angive fordele og ulemper ved forskellige muligheder.

C1

Voksne

Goethe-Zertifikat C1

Når man har bestået prøven, kan man forstå et bredt spektrum af krævende, længere tekster og også forstå implicitte betydninger. Man kan udtrykke sig spontant og flydende uden åbenlyst at måtte lede efter ord. Man kan bruge sproget effektivt og fleksibelt i selskabs- og arbejdslivet eller under uddannelse og på studiet. Man kan udtrykke sig klart, struktureret og udførligt i komplekse sagsforhold og i den forbindelse anvende forskellige midler til at binde teksten sammen.

C2

Voksne

Goethe-Zertifikat C2

Når man har bestået prøven, kan man i praksis forstå alt, hvad man læser eller hører uden besvær. Man kan sammenfatte forskellige informationer fra forskellige skriftlige og mundtlige kilder og kan i den forbindelse gengive begrundelser og forklaringer i en sammenhængende fremstilling. Man kan udtrykke sig spontant, meget flydende og nøjagtigt og også tydeliggøre finere betydningsnuancer i mere komplekse sager.

TestDaF

Til studiet

TestDaf

TestDaF er en sprogprøve på højt niveau. Den svarer til niveauerne B2 til C1, af i alt seks niveauer i Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog. Prøven er adgangsgivende til alle videregående uddannelser i Tyskland. Der kræves ingen faglig viden.

GOETHE-TEST PRO

FOR PROFESSIONALS

GOETHE-TEST PRO

The Goethe-Test PRO: German for Professionals exam is suitable for anyone looking for a job on the international labour market. The Goethe-Test PRO tests candidates’ job-related language skills in 60 to 90 minutes.