Hurtig adgang:

Gå direkte til indholdet (Alt 1) Gå direkte til hovednavigationen (Alt 2)
Bøger som står på række.© Canva

Oversættelsesstøtte

Siden vores støtteprogram blev grundlagt for næsten 50 år siden, har det været med til at finansiere oversættelsen af omkring 6.000 tysksprogede bøger til 45 sprog. Dermed ønsker vi at gøre det lettere for et internationalt publikum at få adgang til nutidig tysksproget litteratur, faglitteratur og bøger for børn og unge.

Danske forlag, der ønsker at oversætte tysksprogede bøger, kan søge om støtte. Hvis der bevilges støtte, refunderer vi en del af oversættelsesomkostningerne til udgiveren, efter at oversættelsen er offentliggjort. Programmet fokuserer på aktuel skønlitteratur, tegneserier, børne- og ungdomslitteratur og faglitteratur om samfundsrelevante emner.


Ansøgning

Ansøgninger modtages fire gange om året i følgende perioder:
1. februar - 1. marts
1. maj - 1. juni
15. august - 15. september
1. november - 1. december

Den næste ansøgningsperiode er 15. august til 15. september 2023 for oversættelser, der tidligst går i trykken i december 2023. Beslutningen om støtte vil blive bekendtgjort via e-mail den 26. november 2023.


Kontakt

Har du spørgsmål om støtte af oversættelse og litteratur i Danmark, så skriv til:

Mareike Wittler Mareike Wittler
Litteratur & oversættelsesstøtte
T.: +45 3336 6454
mareike.wittler@goethe.de


Logo

Her finder du Goethe-Instituttets logo, der skal trykkes i oversættelser, der modtager økonomisk støtte 


Aktuelt støttet

Top