Goethe-Zertifikat B1

Goethe-Zertifikat B1 Foto: Getty Images/DexImage

Voleu …

  • assistir a un institut preuniversitari a Alemanya.
  • viure i treballar a Alemanya.
  • demostrar que heu assolit el nivell B1.
  • obtenir un certificat oficial reconegut internacionalment.

El Goethe-Zertifikat B1 és un examen d’alemany per a joves i adults. Acredita un ús autònom de l’alemany i es correspon amb el tercer nivell (B1) dels sis de l’escala de competències del marc comú europeu de referència per a les llengües (MCER).

Aprovant l’examen demostreu que …

  • compreneu els punts principals d’una conversa clara en llengua estàndard que tracti sobre aspectes coneguts relacionats amb la feina, els estudis, el temps lliure, etc.
  • sabeu sortir-vos de gairebé totes les situacions que poden sorgir a l’hora de viatjar a països de parla alemanya. 
  • podeu expressar-vos de forma senzilla i coherent sobre temes habituals o d’interès personal.
  • sabeu donar informació i descriure fets i experiències, somnis, esperances i ambicions i explicar o argumentar de manera breu. 

Preparació

Materials de preparació

Aquí trobareu models i exemples d’exercicis per preparar l’examen en línia i de manera interactiva, com també una versió per a persones amb necessitats especials.

Més informació

Podeu trobar més informació sobre els requisits, els continguts de l’examen i altres dades d‘interès relatives al Goethe-Zertifikat B1 aquí: