Més informació

Tornar a Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1

Per començar: les parts de l’examen

El Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 consta de les parts Llegir, Escoltar, Escriure i Parlar (examen oral en grup).
L’examen es fa i s’avalua de forma unificada a tot el món.
 

Llegir

Hauràs de llegir, per exemple, notes curtes, anuncis breus, descripcions de persones, cartes de lectors senzilles o textos periodístics curts i, a partir d’això, hauràs de resoldre exercicis.

Durada: 20 minuts

Escriure

Hauràs d’escriure, per exemple, una resposta a un correu electrònic, una carta, un anunci o un altre text similar.

Durada: 20 minuts

Escoltar

Hauràs d’escoltar converses quotidianes curtes, missatges telefònics privats i informació de la ràdio o similar i, a partir d’aquesta informació, hauràs de resoldre diversos exercicis.

Durada: ca. 20 minuts

Parlar

Hauràs de presentar-te, formular preguntes sobre temes quotidians i respondre preguntes senzilles. A més, hauràs de fer alguna demanda i reaccionar a les peticions del teu interlocutor/interlocutora en contextos amb els quals estàs familiaritzat.

Durada: 15 minuts

Requisits

El Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 és un examen d’alemany per a infants i joves entre 10 i 16 anys.
 
Els exàmens del Goethe-Institut estan oberts a tothom independentment de l’edat i de la nacionalitat.
  • Per al Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 es recomana una edat mínima de 10 anys.
  • El Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 requereix coneixements d’idioma corresponents al primer nivell de competències (A1) de l’escala del marc comú europeu de referència per a les llengües (MCER).
  • Per assolir aquest nivell cal fer –segons els coneixements previs i les condicions d’aprenentatge– de 80 a 200 classes de 45 minuts cadascuna.