Més informació

Tornar a Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1

No és tan difícil: les parts de l’examen

El Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 consta de les parts Llegir, Escoltar, Escriure i Parlar (examen oral en grup).
L’examen es fa i s’avalua de forma unificada a tot el món.
 

Llegir

Haureu de llegir textos com ara notes curtes, anuncis breus, rètols o cartells i haureu de fer exercicis que s’hi relacionin.

Durada: 25 minuts

Escriure

Haureu d’emplenar formularis senzills i redactar un text personal curt sobre una situació quotidiana.

Durada: 20 minuts

Escoltar

Haureu d’escoltar converses quotidianes curtes, missatges telefònics o anuncis públics per altaveus i, a partir d’això, resoldre exercicis.

Durada: 20 minuts

Parlar

Us haureu de presentar davant el grup. Després, haureu de formular i respondre preguntes sobre la vida quotidiana i demanar alguna cosa a algú del grup.

Durada: 15 minuts

Requisits

El Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 és un examen d’alemany per a adults.

Els exàmens del Goethe-Institut estan oberts a tothom independentment de l’edat i de la nacionalitat.
  • Per al Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 es recomana tenir una edat mínima de 16 anys.
  • El Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 requereix coneixements d’idioma corresponents al primer nivell (A1) dels sis de l’escala de competències del marc comú europeu de referència per a les llengües (MCER).
  • Per assolir aquest nivell cal fer –segons els coneixements previs i les condicions d’aprenentatge– de 80 a 200 classes de 45 minuts cadascuna.