Més informació

Tornar a Goethe-Zertifikat A2

No és tan difícil: les parts de l’examen

El Goethe-Zertifikat A2 consta de quatre parts: comprensió escrita (Lesen), comprensió oral (Hören), expressió escrita (Schreiben) i expressió oral (Sprechen).
L’examen es fa i s’avalua a tot el món segons criteris uniformes.

COMPRENSIÓ ESCRITA

Cal llegir textos com articles curts de diaris, correus electrònics, anuncis i taulells d’anuncis públics, i resoldre exercicis que s’hi relacionen.

Durada: 30 minuts

EXPRESSIÓ ESCRITA

Cal escriure missatges sobre aspectes relacionats amb el vostre entorn més directe.

Durada: 30 minuts

COMPRENSIÓ ORAL

S’escolten converses quotidianes, anuncis i entrevistes a la ràdio, missatges al contestador automàtic o anuncis públics, i cal resoldre exercicis que s’hi relacionen.

Durada: 30 minuts

EXPRESSIÓ ORAL

Cal formular i respondre preguntes sobre un mateix, explicar alguna cosa personal i acordar o organitzar algun pla amb l‘interlocutor.

Durada: 15 minuts

Requisits

El Goethe-Zertifikat A2 és un examen d’alemany per a adults.

Els exàmens del Goethe-Institut estan oberts a tothom independentment de l’edat i de la nacionalitat.
  • Per al Goethe-Zertifikat A2 es recomana una edat mínima de 16 anys.
  • Per al Goethe-Zertifikat A2 es requereixen els coneixements lingüístics corresponents al segon nivell (A2) del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).
  • Aquest nivell s’aconsegueix, segons els coneixements previs i les condicions d’aprenentatge de cada persona, amb una mitjana de 200 a 350 unitats lectives de 45 minuts cadascuna.