Estàndards de qualitat

Estàndards de qualitat Foto: Goethe-Institut/ Sonja Tobias

Qualitat: una paraula que ens prenem seriosament

 Els requisits professionals aplicables als exàmens de llengua estrangera són exigents. El Goethe-Institut vetlla pel seu compliment amb el seu nom, la seva gestió de qualitat i la seva dilatada experiència.

Especialistes amb experiència docent i examinadora elaboren les tasques de les proves. La redacció final es fa a la central a Munic. Abans d’utilitzar-lo, aquest material s’avalua sota condicions d’examen i els resultats se sotmeten a una anàlisi qualitativa i quantitativa. Els examinadors reben formació continuada en seminaris a la central i arreu del món.

Com es reconeix la bona qualitat:

Equitat

Els exàmens han de ser tan justos com sigui possible per a totes les persones, amb independència del sexe, l’origen ètnic o d’altres possibles limitacions.

Validesa

En un examen d’idioma s’han de valorar únicament les competències lingüístiques, no pas la capacitat de concentració, la intel·ligència o la cultura general.

Fiabilitat

L’avaluació de l’examen per part de dos examinadors ens permet oferir un alt nivell de fiabilitat.

Practicabilitat

Treballem de manera continuada en l’optimització dels nostres exàmens: en la durada de les proves, en l’ús de tècniques modernes i en les condicions generals.

Criteris comuns de qualitat:

Com a membre fundador de l’Association of Language Testers in Europe (ALTE), apostem pel desenvolupament i l’aplicació d’estàndards de qualitat.
 
L’ALTE s’ha fixat els objectius següents:
  • Unificar els nivells per promoure el reconeixement internacional dels certificats d’idiomes a Europa.
  • Unificar els criteris de qualitat aplicables a totes les etapes de l’elaboració i l’execució d’exàmens: disseny de les proves, realització dels exàmens, avaluació, certificació, anàlisi i emmagatzematge d’informació.
  • Col·laborar en projectes conjunts i intercanviar experiències i coneixements.
El 2003, l’ALTE va ser admesa com a organització no governamental (ONG) al Consell d’Europa, al qual assessora de forma continuada en qüestions d’avaluació i de certificació. Així mateix, l’any 2006 va obtenir l’estatus d’òrgan consultiu a les Nacions Unides.