Nivelurile A1–C2
Cursuri de limba germană și examene de limba germană

  Utilizare elementară a limbii
  A1
Poate să înţeleagă şi să utilizeze expresii familiare şi cotidiene, precum şi enunţuri foarte simple care vizează satisfacerea nevoilor concrete. Poate să se prezinte sau să prezinte pe cineva, poate să formuleze şi să răspundă la întrebări referitoare la detalii despre persoane, ca de exemplu: unde locuiesc, ce alte persoane cunosc, ce lucruri le aparţin etc. Poate să comunice, într-un mod simplu, dacă interlocutorul vorbeşte rar şi clar şi este cooperant.
  A2
Poate să înţeleagă fraze izolate şi expresii frecvent utilizate în domenii de interes nemijlocit (de exemplu, informaţii legate de persoană şi familie, cumpărături, zona unde locuieşte, activitatea profesională). Poate să comunice în situaţii simple şi obişnuite, care presupun un schimb de informaţii simplu şi direct referitor la subiecte familiare şi uzuale. Poate să descrie, cu mijloace simple, formaţia sa profesională, mediul său înconjurător apropiat şi să evoce subiecte care corespund nevoilor sale imediate.
  Utilizare independentă a limbii
  B1
Poate să înţeleagă elementele esenţiale când este utilizat un limbaj standard clar pe teme familiare legate de muncă, şcoală, petrecerea timpului liber etc. Poate să facă faţă în majoritatea situaţiilor survenite în timpul unei călătorii într-o regiune unde este vorbită limba respectivă. Poate să se exprime simplu, coerent pe teme familiare şi din propriile domenii de interes. Poate să relateze un eveniment sau o experienţă, să descrie un vis, o speranţă sau un obiectiv şi să expună, pe scurt, argumente sau explicaţii cu privire la un plan sau la o opinie.
  B2
Poate să înţeleagă ideile principale din texte complexe pe teme concrete sau abstracte; înţelege şi discuţii de specialitate în propriul domeniul de activitate. Poate să comunice cu un anumit grad de spontaneitate şi de fluenţă, astfel încât conversaţia cu un locutor nativ să nu presupună efort pentru nici unul dintre interlocutori. Poate să se exprime clar şi detaliat asupra unei game largi de subiecte, poate să-şi expună opinia asupra unui subiect de actualitate, prezentând avantajele şi inconvenientele diferitelor posibilităţi.
  Utilizare competentă a limbii
  C1
Poate să înţeleagă o gamă largă de texte lungi şi complicate şi să sesizeze semnificaţiile implicite. Poate să se exprime spontan şi fluent, fără a fi obligat frecvent să-şi caute cuvintele. Poate să utilizeze limba în mod eficient şi flexibil atât în viaţa socială sau profesională, cât şi în cadrul şcolar sau academic. Poate să se exprime pe teme complexe într-un mod clar, structurat şi pe larg, utilizând diferite mijloace de organizare, de structurare şi de coeziune a discursului.
  C2
Poate să înţeleagă, practic fără efort, tot ceea ce citeşte sau aude. Poate să reconstituie anumite fapte din surse scrise sau orale, rezumându-le în mod coerent cu argumente şi explicaţii adecvate. Poate să se exprime spontan, foarte fluent şi să exprime cu precizie nuanţe fine de sens legate de subiecte complexe.
Sus