Promovarea traducerilor

Promovarea traducerilor Foto: Marius Dinca

Promovarea traducerilor în România și Republica Moldova

Programul nostru de promovare a traducerilor sprijină publicarea cărților autorilor germani în alte limbi. 

ATENȚIE: cererile pentru traducerile lucrărilor din secolele XX sau XXI din domeniul beletristicii, cărți de specialite, literatură pentru copii și tineret trebuie adresate către Traduki.


Cererile care nu sunt acoperite de către programul Traduki așadar opere apărute înainte de 1900, ca și operele științifice, trebuie adresate Institutului Goethe.
 
Programul de promovare „Traduceri ale unor cărți germane într-o limbă străină” al Goethe-Institut susține editurile din străinătate la publicarea literaturii germane. Se dorește pe această cale să se facă accesibile cititorilor necunoscători ai limbii germane opere actuale din literatura contemporană, cărți pentru copii și tineret, precum şi titluri științifice importante și cărți non-fiction.

Programul urmărește obiective de politică culturală și reprezintă o pârghie importantă a politicii culturale și educaționale externe.

În cazul unei subvenții, după apariția ediției în limba străină, Goethe-Institut restituie editurii străine o parte din costurile de traducere. Nu este prevăzută o acoperire în totalitate a costurilor de traducere și nici finanțarea costurilor de tipărire și de redacție.

În cei aproape 40 de ani de existență, a fost sprijinită financiar publicarea a circa 6.000 de cărți în 45 de limbi.


Goethe-Institut din țara respectivă va răspunde solicitării dumneavoastră. Dacă va aproba promovarea proiectului dumneavoastră, va transmite recomandarea sa către Goethe-Institut central din München. 
Selecția traducerilor care urmează a fi finanțate, se face de către un juriu format din șase
membri, care este compus din doi critici literari, un membru de la Departamentul Drepturi și
Licențe al unei edituri care se schimba în fiecare an, precum și din trei angajați de la
Departamentul Literatură și Finanțarea traducerilor de la Goethe-Institut.


Comisia se reunește de patru ori pe an în următoarele perioade: 
 • la început de februarie, caz în care data limită pentru depunerea solicitărilor este 1 decembrie;
 • la sfârșit de aprilie, caz în care data limită pentru depunerea solicitărilor este de 15 martie;
 • la sfârșit de iulie, caz în care data limită pentru depunerea solicitărilor este de 15 iunie;
 • la început de noiembrie, caz în care data limită pentru depunerea solicitărilor este de 15 septembrie.
Pentru lucrările de non-ficțiune și pentru lucrările științifice, Comisia decide doar în ședințele din februarie și iulie.

 1. Aplicații de la edituri: numai editurile străine sunt eligibile pentru aplicații.
   
 2. Opere germane publicate în formă printată: sunt eligibile numai operele autorilor germani care au apărut la edituri din spațiul lingvistic german.  
   
 3. Traducerile în conformitate cu orginalul: traducerile trebuie să fie preluate din textul german orginal.  
   
 4. Data publicării: sunt eligibile doar traducerile care nu au fost încă lansate pe piață la data semnării contractului.
   
 5. Acoperirea cheltuielolor: în cazul în care aplicația este eligibilă, Goethe-Institut acoperă doar o parte costurile de publicare, după lansarea pe piață a lucrării. Nu este posibilă preluarea totală a costurilor de traducere, precum și finanțarea costurilor de licență, tipărire și redactare.

 6. Menționarea Institutului Goethe și folosirea logo-ului: Editura străină este menționată să-l menționeze pe Goethe Institut ca promotor și să imprime logo-ul instituției. Omiterea acestor elemente duce la anularea finanțării.  
   
 7. Onorariu traducător: în cazul unui sprijin financiar, onorariul pentru traducători trebuie plătit cel târziu la apariția traducerii. Übersetzung ausgezahlt bekommt. 
   
 8. Traduceri ca E-book pentru Onleihe: pentru traducerile care apar ca și E-Book, Goethe-Institut dorește să le pună la dispoziție pentru cititorii înregistrați în Onleihe. Editura străină se obligă să pună la dispoziție traducerea în format epub pentru Goethe-Institut.  
   

Aici se găsește logo-ul Goethe-Institut pentru imprimare pe traducerea promovată:
 

 

Sus