Sarcini și obiective

Goethe-Institut Sarcini și obiective
Foto: Goethe-Institut/Loredana La Rocca

Limbă. Cultură. Germania.

Goethe-Institut este instituția culturală a Republicii Federale Germania, care promovează cultura germană la nivel mondial.

Promovăm cunoașterea limbii germane în străinătate și cultivăm cooperarea culturală internațională. Oferim informații despre viața culturală, socială și politică din țara noastră și prezentăm, astfel, un tablou exhaustiv al realității germane. Programele noastre culturale și pedagogice promovează dialogul intercultural și facilitează participarea la viața culturală. Ele consolidează dezvoltarea structurilor societății civile și promovează mobilitatea pe plan mondial.

Prin rețeaua noastră de Institute și Centre Goethe, societăți culturale, săli de lectură și centre de examinare și învățarea limbii străine suntem pentru mulți oameni, de mai bine de 60 de ani, primul contact cu Germania. Parteneriatele cu instituții prestigioase și personalități importante din peste 90 de țări au contribuit la dezvoltarea unei relații de încredere, durabile cu țara noastră. Noi suntem partenerii tuturor celor care sunt interesați în mod activ de Germania și cultura sa, și ne desfășurăm activitatea independent și apolitic.

Goethe-Institut din Bucureşti

Goethe-Institut din Bucureşti este puternic angajat în prezentarea şi schimbul dezvoltărilor inovatoare în toate disciplinele culturale. Prioritar este discursul pentru întărirea societăţii civile. Un alt punct esenţial al activităţii noastre este promovarea limbii germane în contextul pluralismului lingvistic european: pe lângă cursuri de limbă şi examene pentru toate nivelele organizăm şi seminare şi workshop-uri pentru formarea şi perfecţionarea cadrelor didactice în domeniile germana ca limbă străină şi germana ca limbă maternă.

Centrul informaţional mijloceşte medierea informaţională modernă în domeniul bibliologic şi promovează traducerea literaturii germane în limba română. De asemenea oferim un fond cuprinzător de medii, pentru toţi cei care se interesează de Germania, sau aceia care doresc să înveţe sau să predea limba germană.Goethe-Institut din Bucureşti îndrumă organizaţii culturale de pe teritoriul României şi Republicii Moldova.
 
Sus