Ungdomskurser
i tyska

Vier junge Menschen beim gemeinsamen Lernen Goethe-Institut © Gettyimages
  • För ungdomar mellan 12 och 17 år
  • Intresseväckande lärande
  • Åldersanpassade ämnen

Upplev tyska med alla dina sinnen och använd den i rollspel, intervjuer och projektarbeten. Våra ungdomskurser erbjuder spännande lektioner med en mängd olika motivationsövningar. Alla ungdomskurser äger rum i online-format.

Våra kurser

Gruppkurs online

Upplev tyska med alla dina sinnen och använd den i rollspel, intervjuer och projektarbeten.