Vårt engagemang för tyska

Goethe-Institutet Sverige arbetar tillsammans med lokala och nationella partners för att säkerställa hög kvalitetsstandard i undervisning och inlärning av tyska som främmande språk. Våra erbjudanden och service för lärare och elever i tyska täcker en mängd olika områden och språknivåer –  från grundskola till gymnasium.  upp