Evenemangsserie
Reloaded! European Values

Kollage
Goethe-Institut Schweden

Har Europa fortfarande en gemensam agenda? Vilka perspektiv för en gränsöverskridande demokrati finns i Europa idag? Vilka är Europas värderingar? Vilken roll spelar tolerans i debatten om ett mångkulturellt samhälle - och vilken tolerans menar vi egentligen? Vad kännetecknar den så kallade "Europäischer Sonderweg" sett ur ett världshistoriskt perspektiv?
 

Kompletterande till utställningen Europa – Humanisternas arv som visas runt om i Sverige vill vi lyfta fram de viktigaste frågorna och utmaningarna som Europa för närvarande står inför. Tanken är att på nytt diskutera europeiska värderingar i den samtida diskursen och därigenom stärka dem.

Utställningen hedrar Humanisternas europeiska arv och presenterar humanistiska tänkare (akademiker, författare, konstnärer och vetenskapsmän) i Europa under de senaste århundradena, som utbytte idéer och tankar som än idag utgör europeiska värderingar: alla människors lika värde oavsett kön, ålder, etnicitet och religion, individens frihet, demokrati och kritiskt tänkande. 
 
Följande föreläsningar och samtal anordnas i vår evenemangsserie Reloaded! European values: