ผลการสอบ

ผู้เรียนภาษาเยอรมัน ภาพ: iStockphoto / Kali Nine LLC

ตรวจสอบผลสอบของท่านได้ที่นี่!

ท่านสามารถตรวจสอบผลการสอบรวมถึงคะแนนการสอบผ่านทางออนไลน์ได้  กรุณาเตรียมเลขที่ผู้เข้าสอบของท่านให้พร้อม เนื่องจากการประกาศผลสอบนี้จะไม่แสดงชื่อผู้สอบ โดยเลขที่ผู้สอบจะปรากฎอยู่บนใบเสร็จของท่าน และทางสถาบันฯ ไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูลบนเอกสาร ท่านสามารถเข้ามารับใบประกาศได้ที่ห้องลงทะเบียน และดูเวลาทำการได้ที่นี่ 
 

ผลการสอบเรียงตามลำดับวันที่

พฤศจิกายน 2566

ตุลาคม 2566

กันยายน 2566