Những ảnh hưởng mới tới môi trường học của trẻ

Trẻ em hiện nay đang sống trong một môi trường có rất nhiều sự liên kết. Tiến trình toàn cầu hoá và các công nghệ thông tin mới khiến cho việc tiếp cận ngôn ngữ có nhiều thay đổi, ngay cả ở trẻ em. Điều đó cũng có ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển của trẻ. Cuộc sống hàng ngày tại nhiều nơi có ảnh hưởng đến trẻ em ngay từ khi còn nhỏ một cách nhanh chóng thông qua các phương tiện truyền thông và ngày càng mang tính liên văn hóa, đa ngôn ngữ. Sự đa dạng về văn hoá và ngôn ngữ trong thế giới của chúng ta không chỉ được thể hiện ở trong trường học và nhà trẻ, mà điều đó đã có ngay từ trong gia đình và môi trường gần gũi xung quanh trẻ.

Trẻ em ngày nay quen thuộc với một môi trường đa ngôn ngữ và cảm nhận được lợi ích của việc học ngôn ngữ.

Để việc hiểu biết lẫn nhau được dễ dàng hơn và gìn giữ sự đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ ở Châu Âu, Liên minh Châu Âu yêu cầu các công dân của mình phải biết thêm các ngôn ngữ khác ngoài tiếng mẹ đẻ. Yêu cầu đó được thực hiện bằng cách khuyến khích các học sinh trong giai đoạn phổ cập giáo dục tại Liên minh Châu Âu học thêm ít nhất là hai ngoại ngữ. Vì vậy, ở hầu hết các nước châu Âu, việc học ngoại ngữ đã trở thành một chương trình bắt buộc trong trường tiểu học.
Đề xuất

Trong việc học ngoại ngữ sớm cần phải ghi nhớ rằng, trẻ em phản xạ và học tập tương thích theo môi trường cá nhân xung quanh trẻ và phụ thuộc vào sự phát triển của từng cá nhân, không phụ thuộc vào việc những đặc trưng của khu vực và địa phương có ảnh hưởng đến các chương trình học như thế nào.
Nürnberger Empfehlungen zum frühen Fremdsprachenlernen

    Học ngoại ngữ sớm

    Tài liệu và lời khuyên cho giáo viên