Ein Mann sitzt auf einer Steintreppe im Freien. Er hat den Kopf nach unten gesenkt und wirkt betrübt. © Goethe-Institut

Nezavisna antidiskriminacijska služba (ADS) predstavlja njemačko službeno tijelo i daje podršku osobama koje su, prilikom sprovođenja svog prava na zaštitu od diskriminacije, pretrpile neki vid prikraćenosti. Takva prikraćenost može biti motivirana rasom, etničkim porijeklom, spolom, vjerskom pripadnošću, pogledom na svijet, invaliditetom, starosnom dobi ili seksualnom orijentacijom.
 
ADS ukazuje na mogućnosti pravnog postupka u okviru zakonskih propisa o zaštiti od diskriminacije, te pruža savjetovanje putem drugih nadležnih službi.
 
Naročito su česte diskriminacije na osnovu rasnog i etničkog porijekla. Zaštita putem Općeg zakona o jednakom postupanju važi za sve ljude, neovisno o njihovom boravišnom statusu, dakle i za izbjeglice i doseljenike. Navedeni zakon naročito obuhvata oblasti rada, stanovanja i usluga.
 
Ovdje ćete pronaći informacije za izbjeglice i doseljenike, prevedene na 10 jezika. 

Slučajevi diskriminacije prilikom viznog postupka

VisaWie? (Viza-Kako?) predstavlja skup nekoliko organizacija koje daju informacije na temu viznog postupka. Te organizacije se zalažu za fer i transparentan postupak dodjele viza, te nude korisne informacije, blogove i pomoć.