Ein Mann sitzt auf einer Steintreppe im Freien. Er hat den Kopf nach unten gesenkt und wirkt betrübt. © Goethe-Institut
Независна Федерална агенција за борба против дискриминацијата (ADS) е германски орган. Ги поддржува лицата кои доживеале дискриминација во спроведувањето на нивното право на заштита од дискриминација. Недостатоците може да бидат расно мотивирани или врз основа на етничка припадност, пол, религија или верување, попреченост, возраст или сексуален идентитет.

ADS покажува можности за правно дејство во рамките на законската регулатива за заштита од недостатоци и организира консултации од други места.

Дискриминацијата врз основа на расизам и етничко потекло е особено честа појава. Заштитата на Законот за еднаков третман се однесува на сите луѓе, без оглед на нивниот статус на престој, а тоа значи и  за бегалци и нови имигранти. Тој опфаќа особено области на работа,  домување и услуги.

Овде ќе најдете информации за бегалци и новодојденци на 10 јазици.

Искуство со дискриминација во процесот на виза

VisaWie? е здружение на разни организации кои ги информираат луѓето за визите. Тие се посветени на фер и транспарентно издавање на визи и обезбедуваат корисни информации, блогови и помош.

Линкови за темата