Ein Mann sitzt auf einer Steintreppe im Freien. Er hat den Kopf nach unten gesenkt und wirkt betrübt. © Goethe-Institut
Ang malayang Federal Anti-Discrimination Agency (ADS) ay isang Aleman/German na awtoridad. Sinusuportahan nito ang mga taong nakaranas ng diskriminasyon sa pagpapatupad ng kanilang karapatan sa proteksyon laban sa diskriminasyon. Ang mga disadvantages ay maaaring motibo sa lahi o batay sa etniko, kasarian, relihiyon o paniniwala, kapansanan, edad o pagkakakilanlan ng sekswal.

Ang ADS ay nagpapakita ng mga posibilidad ng legal na pagkilos sa loob ng balangkas ng mga legal na regulasyon para sa proteksyon laban sa mga disadvantages at nag-aayos ng mga konsultasyon sa ibang mga lugar.
 
Ang diskriminasyon batay sa rasismo at pinagmulan ng etniko ay karaniwan. Ang proteksyon ng Pangkalahatang pantay na Paggamot Act ay nalalapat sa lahat ng mga tao, anuman ang kanilang katayuan sa paninirahan, kasama dito ang mga refugee at mga bagong imigrante. Sinasaklaw nito  ang mga lugar ng trabaho, pabahay at serbisyo.
 
Dito makikita mo ang impormasyon para sa mga refugee at bagong imigrante sa 10 wika.

Karanasan sa Diskriminasyon sa Pagproseso ng Visa

VisaWie? ay isang samahan ng iba't ibang mga organisasyon na nagpapaalam sa mga tao tungkol sa visa. Ang samahan na ito ay nakatuon sa patas at malinaw na pagpapalabas ng visa at nagbibigay ng kapaki-pakinabang na impormasyon, blog at tulong.